Groep 1/2 B
Roos Laurens, Wijna Duim

 
Deze week - groep 1-2B
Agenda: 
Maandag 12 november: Nieuwe letter 
Maandag 19 november: Start nieuw thema 

Sep komt wennen bij ons in de klas. 
Wij wensen hem veel plezier op school. 

Elke maandag zal Chayenne bij ons stage lopen. 
Op dinsdag is zij bij 1-2A. 

Thema: 
Vanaf 29 oktober starten we met het nieuwe thema 'kabouters', waarbij we ook veel aandacht zullen besteden aan het seizoen 'herfst'. 
In de speelstraat zal een kabouterhuis komen en in de klas gaan we een mysterie rondom kabouter Klaas oplossen. Als afsluiting willen we een bezoek brengen aan het bos met een kabouterspeurtocht. 

Wat doen we in de klas: 
Lettertafel 
Vanaf 12 november starten we met de letter 'b'. 
Alle kinderen nemen van thuis iets mee dat begint met de letter 'b', beer, bos, bier of broek. 
Het is belangrijk dat de 'b', niet uitgesproken wordt als 'bee', dit zorgt namelijk voor verwarring.
Dit geldt voor alle letters die wij de kinderen aanbieden, de letters moeten klankzuiver uitgesproken worden. 
Taal 
We willen dit thema de woordenschat van de kinderen uitbreiden passend bij het thema 'kabouters en herfst'.
Daarnaast gaan we aan de slag met de boekomslag van een boek. 
De kinderen kunnen met behulp van de boekomslag (afbeelding en titel) het verhaal voorspellen.  
Rekenen 
De kinderen kunnen de telrij van 0 tot 10 of 0 tot 20 opzeggen en de getallen koppelen aan hoeveelheden. 
We gaan aan de slag met kleuren. 
De kinderen herkennen verschillende kleuren em kunnen kleuren mengen tot nieuwe kleuren. 
Groep 1: Kennen de kleuren rood, geel, blauw en groen. 
Groep 2: Kennen de kleuren rood, geel, blauw, groen, zwart, wit, oranje, paars, roze, bruin en grijs. 
Motoriek: 
Tijdens het buitenspelen en de gymlessen staat het 'springen' centraal. 
Ook gaan we an de slag met een juiste potloodgreep (de driepuntgreep). 
Seo 
Het thema voor de aankomende maand is 'grenzen stellen'. 
We beginnen bij de kleuters met het verschil tussen goed en kwaad. 
Vervolgens gaan we het hebben over 'stop zeggen' als je iets niet leuk vind. 

Hulp gezocht: 
Woensdag 7 november was er weer een SEEF-les, we bedanken de ouders die ons geholpen hebben!