Groep 1/2 B
Roos Laurens, Wijna Duim

 
Deze week - groep 1-2B
Agenda: 
Maandag 13 januari: Nieuwe letter
Maandag 13 januari: Start cito  
Vrijdag 25 januari: Vrije dag groep 1/2 

Elke maandag zal Chayenne bij ons stage lopen. 
Op dinsdag is zij bij 1-2A. 

Thema: 
Vanaf 7 januari gaan we starten met het thema 'winter'. 
In de speelstraat zal een winterwonderland ontstaan, dit gaan we samen met de kinderen ontwerpen. 
We lezen verschillende verhalen uit mooie prentenboeken. 
Natuurlijk zal er ook geknutseld worden, we starten met het maken van een vogelhuisje. 

Wat doen we in de klas: 
Lettertafel 
Vanaf 13 januari starten we met de letter 'w'. 
Alle kinderen nemen van thuis iets mee dat begint met de letter 'w' zoals winkel, worst en want. 
Het is belangrijk dat de 'w', niet uitgesproken wordt als 'wee', dit zorgt namelijk voor verwarring.
Dit geldt voor alle letters die wij de kinderen aanbieden, de letters moeten klankzuiver uitgesproken worden. 
Taal 
We willen dit thema de woordenschat van de kinderen uitbreiden passend bij het thema 'winter'.
Daarnaast gaan we aan de slag met het herkennen van een eerste letter van een woord. 
Ook gaan we ons bezig houden met het hakken en plakken van woorden.
De kinderen kunnen met behulp van afbeelding  een  verhaal navertellen. 
Rekenen 
De kinderen kunnen werken met begrippen omtrent lengte, oppervlakte en gewicht (kort-lang, hoog-laag enzovoort) 
We houden ons bezig met het herkennen en opnoemen van getalsymbolen. 
Tot slot gaan we aan de slag met de dagen van de week, maanden en seizoenen.
Motoriek: 
Tijdens het buitenspelen en de gymlessen staat het 'rollen' centraal. 
Ook gaan we aan de slag met een juiste potloodgreep (de driepuntgreep). 
Seo 
Het thema voor de aankomende maand is 'complimenten geven'.