Groep 1/2 B
Annette Noordijk

 
Nieuw Thema
Beste ouders

Over twee weken beginnen we met het thema 'op reis/vervoersmiddelen'. We willen  graag kleine doosjes verzamelen om voertuigen van te knutselen. Wilt u deze voor ons bewaren. U kunt ze vanaf deze week al bij ons inleveren.
Alvast bedankt.

Nieuw Thema
De eerste week zit erop. Alle kinderen zijn al lekker gewend en de juf ook.  Wat een leuk en gezellig stel bij elkaar.

Thema:
Deze week beginnen we met het thema:'mijn vriendjes en ik'. (9 september tot 27 september)
In dit thema komt aan bod:
  • wat is vriendschap;
  • hoe kun je vriendjes maken?
  • gevoelens/emoties
  • wanneer ben je een goede vriend?
Dit doen we a.d.h.v het voorlezen uit verschillende prentenboeken, spelvormen en samespel in de diverse hoeken.

De kinderen mogen deze week allemaal een vriendje (knuffel,pop, foto enz.) meenemen waar ze iets over willen vertellen. Deze mogen ze dan ook als ze willen op de thematafel (in de gang) leggen.

Nieuwe letter.
Deze  2 weken bieden we de letter V aan. De kinderen verzinnen samen woorden die met de lettter V beginnen of waar de letter V inzit. We gaan de letter (na) schrijven en er zullen meerdere verwerkingsopdrachten aangeboden worden zodat de letter goed kan beklijven.

Dagritme
Dagelijks benoemen we de dag van de week en ook de datum met de maand erbij. De dagritme kaarten worden iedere dag door iemand anders beschreven. Ik let er op dat de kinderen in zinnen praten i.p.v alleen maar losse woorden.
Dit gaat al heel goed.