Groep 1/2 B
Annette Noordijk

 
agenda
Agenda

Thema 
Van 11 november tot 19 december  werken we in de klas aan het thema 'feest' passend bij Sinterklaas en Kerst
Doelen van groep 1 waar we o.a. aan gaan werken:
Rekenen:
Dik-dun en groot-klein 
vol-leeg
veel- weinig
Praten over getallen en hoeveelheden mbt het thema 
Meetkundige begrippen zoals achter, naast, in, op, dichtbij, ver, etc.
Bouwt ruimtelijk.
Kent de basiskleuren.
Taal:
Boek voorspellen,
Verhaal navertellen/ interactief taalgebruik
Gespreksregels
Woordenschat verbreden rondom het thema Sinterklaas en Kerst
Spel in de speelstraat.
Motoriek:
Gooien en vangen
Knippen langs een rechte lijn
prikken met prikpen
Pengreep

Doelen van groep 2 waar we o.a. aan gaan werken:
Rekenen:
Doortellen vanaf verschillende getallen in de telrij en terugtellen
Telrij t/m 20
Hoeveelheden schatten
Rangtelwoorden, zoals eerste, tweede en derde
Grootste-kleinste, langste-kortste, hoogste-laagste, dikste-dunste, meeste-minste, zwaarste/lichtste
Beschrijven waar voorwerpen in de ruimte staan mbv ruimtelijke begrippen
Eenvoudige plattegrond lezen/maken

Taal:
Eigen naam lezen
Rijmen op éénlettergrepig woord (bus-kus)
Verhaal voorspellen
Woordenschat verbreden rondom het thema Sinterklaas en Kerst.
Verhaal navertellen.
Verhaal verzinnen a.d.h.v losse kaartjes.
Spel in de speelstraat.
Motoriek:
Pengreep
Gooien en vangen
klimmen.
Knippen langs een gebogen lijn

Lettertafel
Vanaf maandag 18 november starten we met de letter 'S'van Sint. Het is belangrijk dat de letter klankzuiver uitgesproken wordt, dus niet als 'es'. De kinderen leren dan namelijk de juiste klank bij de letter, wat een voorbereiding is op het leren lezen. Op maandag 18 november mogen de leerlingen allemaal iets meenemen wat begint met de letter 's'. Dit voorwerp blijft dan 2 weken op de lettertafel in de klas staan.