Groep 5
Richard Rakk√©, Annelies Koornneef

 
Groepsnieuws
Groepsnieuws


Heutinck thuis
Soms is het leuk of handig om thuis te oefenen met leerstof van school. Er zijn heel veel sites ( ambrasoft, Squla etc) waar u terecht kunt. Wij bieden u nu ook Heutink voor thuis.
Via onderstaande link kunt u op de site komen en kunt u diverse leeractiviteiten vinden. 

https://www.heutinkvoorthuis.nl?afmc=dubbeldekkernumansdorp&utm_campaign=dubbeldekkernumansdorp&utm_source=leaddyno&utm_medium=affiliate

Weekbeurt : maandag 28-10 t/m vrijdag 1/11

Saar & Thomas

Attentie:
Schoolfoto's
De kinderen hebben allemaal een foto met inlogcode gekregen voor de schoolfotograaf.
Overlevingszwemmen
Wilt u uw kind laten afzwemmen voor het overlevingszwemmen dan graag betalen bij het zwembad!

Agenda:

15 oktober: 8.30 op bezoek bij Kenbri (we hebben voldoende begeleiding!)
16 oktober: open podium ( onze hele groep doet mee met het lied: ik heb een helikopter)
17 oktober: boekenmarkt en kijkavond ( alle ouders zijn van harte uitgenodigd om naar het projectwerk van de kinderen te kijken en de boekenmarkt te bezoeken.)

19/10    Herfstvakantie
30/10   Verlichtingsactie. De fietsen van de kinderen krijgen een controle! Neem je fiets mee!
1/11      Zwemmen met kleding voor alle kinderen (zie brief)
15/11    Zwemmen met kleding voor de kinderen die afzwemmen (zie brief)


Kinderboeken week:

De kijkavond en boekenmarkt is een succes geweest. De kinderen van groep 5 hebben een vakantie/ reisverhaal gemaakt met bijbehorende foto. Daarnaast is er een mooie verjaardagskalender getekend.  Tot slot hebben de kinderen een fantasie voertuig van kosteloos materiaal gemaakt. Van de gemaakte voertuigen zijn er uiteindelijk twee groepjes tot prijswinnaar uitgeroepen. Gefeliciteerd!

Fijn dat er een goede opkomst was van ouders! De kinderen waren enthouisiast en trots op hun producties.

------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder staan de vakken die de kinderen wekelijks krijgen.


Rekenen:
Blok 2

Wat leren we:
- automatiseren optellen en aftrekken over het eerste tiental;
- oriëntatie op de getallen t/m 1000;
- automatiseren van de tafels 0 t/m 6 en 10;
- rekenen met geld, gepast betalen en teruggeven tot 1 euro;
- introductie tafel van 7;

- Tijd: intoductie van de minuut;
- handig rekenen bij optellen en aftrekken.


Taal:
Het thema van blok 2 is 'gezond' met als eerste subthema gezond.
Wat leren we:

Woordenschat
-Woorden bij het thema sport. 
-Woorden omschrijven met een synoniem.
Schrijven: 
-Een stappenplan schrijven.
-Je persoonlijke gegevens opschrijven.
Luisteren en spreken:
-Naar een interview luisteren.
-Vragen stellen.
Kijk op taal:
-Woorden alfabetisch ordenen.
-De tegenwoordige ne verleden tijd van werkwoorden leren.

Spelling:

In dit blok wordt er eerst nog wat spellingsafspraken herhaalt.
Afspraak:
-Stripboek: samengestelde woorden. Deze bestaan uit twee losse woorden. 
Let op elk woord apart, maar schrijf ze aan elkaar.
-Molen: regelwoord, hoor je een lange klank aan het eind van een klankgroep, dan schrijf je a,e,i,o of u.
-Panda: Hoor je een lange klank aan het eind van een woord dan schrijf je: a,e,i,o of u.
-Verkleinwoorden, zoals muisje, duimpje en vogeltje.

-Woorden met een e achteraan die klinkt als een /u/ zoals zwarte mieren.

Aardrijkskunde:
Hoofdstuk 1
Les: 
1. Waarom is het soms nat en soms droog?
2. Waar blijft het regenwater?
3. Is de grond altijd even nat?
4. Toetsles, wat heb je geleerd? 
Naast deze lessen leren de kinderen uit dit hoofdstuk een aantal begrippen o.a.:
Het grondwater, de klei, de legenda, loodrecht, het riool, de symbolen en verdampen.

Geschiedenis:
Hoofdstuk 2: Grieken en Romeinen 
Les:
1. De wraak van de Friezen;
2. Een Romeins fort;
3. Een Romeins huis;
4. Handel in de Romeinse tijd;
5. Van de Romeinen
Na deze 5 lessen van dit hoofdstuk krijgen de kinderen een toets.

Boekbespreking en spreekbeurt:
De kinderen hebben vandaag twee formulieren meegekregen. Eén over de boekbespreking en de ander geeft tips over de te houden spreekbeurt. Onderaan de formulieren staan de data wanneer ze deze gaan houden. 

De kinderen moeten minimaal 1 week voordat ze hun spreekbeurt of boekbespreking gaan houden even de stukken vast aan de meester of juf laten zien. Dan kunnen wij uw kind nog wat tips geven.
 
 
Fijne vakantie!
Meester Richard en Juf Annelies