Groep 5
Richard Rakk√©, Suzanne Vogelaar

 
Groepsnieuws

Welkom op de infopagina van groep 5

Bijgewerkt op vrijdag 7 juni

Agenda:


Woensdag 12 juni:             
Paardenmarkt, de kinderen zijn vrij 

Donderdag 14 juni: 
Juf Carolien gaat trouwen!


Hieronder kunt u lezen waar uw kind de komende periode aan gaat werken.

Rekenen:
We zijn bezig aan deel 5B, blok 4 en de kinderen gaan het volgende leren:
* Getallen tot 1000 precies op de getallenlijn plaatsen;
* De relatie tussen vermenigvuldigen en delen. (24:4=6 want 6x4=24);
* De precieze tijd bepalen, zowel digitaal als analoog;
* Optellen en aftrekken over het honderdtal met verschillende strategiën. (672+283, 672-283);

Taal:
Thema 8: Op reis
* Woordenschat:
- Leren ze woorden die te maken hebben met een schoolreis en met vakantie.
- Woorden omschrijven met een tegenstelling, bijvoorbeeld: zich vervelen-->zich vermaken
- Iets dat hetzelfde is op verschillende manieren te omschrijven.
* Schrijven:
- Een advies geven.
- Informatie vragen in een brief of e-mail.
* Luisteren en spreken:
- Precies luisteren en informatie ordenen.
* Kijk op Taal: 
- Woorden in lettergrepen schrijven.
- Hoofdletters schrijven.

Spelling:
De kinderen hebben dit jaar keihard gewerkt. Het laatste werkboek voor dit schooljaar is al klaar.
Uiteraard krijgen de kinderen nog 4x per week spelling en wordt de leerstof van dit schooljaar nog verder ingeoefend.

Geschiedenis:
De kinderen gaan leren in het komende blok van geschiedenis:
Over de tijd van steden en staten
Les 1: buiten de stadsmuur;
Les 2: in de stad;
Les 3: in een middeleeuws huis;
Les 4: van dorp tot stad;
Les 5: oude steden.

Aardrijkskunde:
In het dit hoofdstuk gaan ze het volgende leren:
Welke schatten kun je vinden?
* Is dit de route naar de schat?
* Welk verhaal vertelt de grond?

Daarnaast leren ze nog een aantal begrippen zoals:
- het moeras;
- het veen;

- de legenda;
- ophogen;
- de archeoloog;
- de beerput;

Spreekbeurten en boekbesprekingen.
Nog twee presentaties dan is iedereen van groep 5 geweest. 
 
Spreekbeurten Boekbesprekingen
   
 21 mei Mickie  23 mei Jil
   4 juni Jacey     20 juni Malak 
13 juni Tib  

Weekbeurt: Jil & Sem

Groetjes en een fijn weekend,
Suzanne & Richard