Groep 4
Jacqueline Aalbers, Roos Laurens

 
Groepsnieuws
De eerste week na de kertvakantie zit er al weer op.
Het was wel weer even wennen, vroeg uit bed en hard werken, maar....het ging prima.
Iedereen zit met andere kinderen in een groepje.
Er zijn nieuwe tutorgroepjes gemaakt.
We hebben met rekenen en spelling wat regel en afpraken herhaald.
Ook hebben we vast een zelfportret gemaakt voor de rapportmap.
Lorena heeft als eerte de boekbespreking gedaan.
Ook onze klas heeft te kampen met zieke kinderen, buikpijn, spugen, diarree, keelpijn, koorts.
We hopen dat ze allemaal weer nel fit zijn.

Veel kinderen hebben al een sticker op het klassenoverzicht verdiend voor het opzeggen van het alfabet, de maanden van het jaar of de tafel van 10, 2 of 5. Voor de tafel krijgen de kinderen ook een diploma.
Wij oefenen dagelijks met de tafels, want die moeten goed geautomatiseerd zijn.

Met gym hebben alle kinderen gymkleding aan. De kinderen zijn uit veiligheidsoverwegingen verplicht om gymschoenen te dragen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind bij elke gymles de juiste kleding en schoenen (geen zwarte zool) aan heeft?

De kinderen kunnen thuis op de PC aan de slag met de programma's Nieuwsbegrip en Ambrasoft.
Op de informatie-avond hebben alle ouders die aanwezig waren de inloggegeven van Nieuwbegrip gekregen.
In groep 3 hebben de kinderen al gewerkt met Ambrasoft, die gegevens zijn nog steeds van toepassing.
Heeft u  niet de juiste inloggegevens, neem dan even contact met juf Jacqueline op.


Wat staat er voor 14-18 januari op het programma?

Juf Marije komt de hele week tage lopen.
We starten met de Citotoetsen!!

Weekbeurt:  Thomas en Joeri

Rekenen:
We werken in blok 4, dat als thema "de snoepjesfabriek" heeft.
In dit blok werken we aan:
- herhalen de tafel van 2, 5 en 10
- de tafel van 3
- plus- en minsommen over een tiental ( 28+4, 34-7)
- getal splitsen in tiental en eenheden (45=40+5)
- getal aanvullen tot het volgende tiental (45+..= 50)
- terug naar het vorige tiental ( 34-..=30)
- plussommen met tientallen erbij (34+30=)
- minsommen met tientallen eraf (45-30)
- stappen van 10 vooruit en achteruit (2-12-22-32, 104-94-84)
- sommen in een verhoudingstabel
- gepast betalen tot €100
- klok: hele en halve uren, zowel analoog al digitaal

Eind van de week maken we de toet van blok 4.

Basisvoorwaarden voor goed rekenen in groep 4 zijn:

- de getalnotatie goed weten (getallen niet meer omdraaien)
- verliefde getallen weten (2 getallen zijn samen 10, bijv. 3+7) 
- dubbelsommen (5+5, 3+3)
- opbouw van een getal 45= 40+5
- de telrij tot 100 weten, dus vooruit tot 100 en achteruit van  100 tot 0 kunnen tellen.
- meten met een liniaal
- klokkijken: hele  uren
- getal afronden, welk tiental zit het dichtste bij

Spelling:
Deze week leren we verkleinwoorden met -je, -tje, -pje. De regel is: luister goed naar het verkleinwoord dan weet je wat je achteraan moet schrijven.
De woordjes staan bij 4.5.9 in het spellingboekje

Lezen:
-We werken met Estafettelezen in deel 2, dat is een vervolgverhaal en het heet "Munt voor een stunt".
- Op maandag hebben de kinderen 30 minuten tutorlezen, alleen of met z'n tweeën hebben de kinderen een tutor uit groep 8, die met de kinderen leest.
-Met lezen oefenen we vooral op tempo en op toon lezen.

Schrijven:
- we leren de hoofdletters en goed aan elkaar schrijven
- We werken in deel 4b.

Taal:
We werken in blok 4 met als thema "geld"
- in elk taalblok komen de volgende onderdelen aan bod: woordenschat, schrijven, luisteren/spreken en kijk op taal
- woordenschat: woorden bij het thema winkelen
- schrijven: een zin schrijven met en (Ik ga naar huis en ga dan met de lego spelen)
- luisteren/spreken: duidelijk spreken (klassenstem gebruiken)
- kijk op taal: oefenen met het alfabet

SEO:
We werken aan het onderwerp: positief denken en complimenten geven.

Op de agenda:

Seeflessen (praktische verkeerslessen) van dit jaar:
Woensdag 15 mei: 3e Seefles
Kinderen moeten hun fiets meenemen voor deze lessen die op het schoolplein plaatsvinden.
Voor elke les hebben we 3 hulp(groot)ouders nodig. Om 8.30 uur moeten de spullen klaar gezet worden en de les duurt van 8.45 tot 9.30 uur.
U kunt zich aanmelden via de mail of bij de leerkracht. Miranda en Karin komen helpen.

Maandag 14 januari: start Cito Middentoetsen
Maandag 11 februari: alle kinderen vrij, studiedag voor de leerkrachten
Dinsdag 15 januari: ontdekuur
Dinsdag 22 januari: ontdekuur
Dinsdag 12 februari: 10.45 uur voortelling Kunstmenu in obs de Meerwaarde (Strijen). Hiervoor zoeken we ouders die de kinderen willen vervoeren. Miranda heeft zich al aangemeld, wie volgt?  Zonder voldoende vervoer gaat de voorstelling voor onze groep niet door.
Dinsdag 19 februari: gepreksavond
Donderdag 21 februari: rapport
Maandag 25 februari: start voorjaarsvakantie