Groep 4
Jacqueline Aalbers, Roos Laurens

 
Groepsnieuws
Wat een heerlijk Sinterklaasfeest hebben we gehad, Sint met zijn Pieten op bezoek in de klas, lekkere pepernoten en een mooi cadeau.
We deden deze week ook de rekentoets en de taaltoets, de cijfers staan in Parnassys.
Donderdag hebben alle kinderen een papier meegekregen voor een boekbespreking. Puntsgewijs staat erop
hoe de kinderen een boekbepreking moeten houden.

Veel kinderen hebben al een sticker op het klassenoverzicht verdiend voor het opzeggen van het alfabet, de maanden van het jaar of de tafel van 10, 2 of 5. Voor de tafel krijgen de kinderen ook een diploma.
Wij oefenen dagelijks met de tafels, want die moeten goed geautomatiseerd zijn.
Dinsdag was de afsluiting van het 2e ontdekuur, in januari gaan we daar weer mee verder.

Alle kinderen hebben as dinsdag een (schoenen)doos nodig waar de kerstknutsels in kunnen.
Die doos gaan we versieren, dus op tijd meenemen.
Ook hebben de kinderen 2 AA-batterijtjes nodig voor een lampion die ze gaan maken voor de lichtjesoptocht voor het Sophia kinderziekenhuis.
De batterijtjes zo snel mogelijk meegeven zodat we kunnen controleren of het lampionstokje goed werkt.

Met gym hebben alle kinderen gymkleding aan. De kinderen zijn uit veiligheidsoverwegingen verplicht om gymschoenen te dragen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind bij elke gymles de juiste kleding en schoenen (geen zwarte zool) aan heeft?

De kinderen kunnen thuis op de PC aan de slag met de programma's Nieuwsbegrip en Ambrasoft.
Op de informatie-avond hebben alle ouders die aanwezig waren de inloggegeven van Nieuwbegrip gekregen.
In groep 3 hebben de kinderen al gewerkt met Ambrasoft, die gegevens zijn nog steeds van toepassing.
Heeft u  niet de juiste inloggegevens, neem dan even contact met juf Jacqueline op.


Wat staat er voor 10-14 december op het programma?

Weekbeurt:   Lars en Rughd

Rekenen:
We starten in blok 4, dat als thema "de snoepjesfabriek" heeft.
In dit blok werken we aan:
- herhalen de tafel van 2, 5 en 10
- de tafel van 3
- plus- en minsommen over een tiental ( 28+4, 34-7)
- getal splitsen in tiental en eenheden (45=40+5)
- getal aanvullen tot het volgende tiental (45+..= 50)
- plussommen met tientallen erbij (34+30=)
- stappen van 10 vooruit en achteruit (2-12-22-32, 104-94-84)
- sommen in een verhoudingstabel

Basisvoorwaarden voor goed rekenen in groep 4 zijn:

- de getalnotatie goed weten (getallen niet meer omdraaien)
- verliefde getallen weten (2 getallen zijn samen 10, bijv. 3+7) 
- dubbelsommen (5+5, 3+3)
- opbouw van een getal 45= 40+5
- de telrij tot 100 weten, dus vooruit tot 100 en achteruit van  100 tot 0 kunnen tellen.
- meten met een liniaal
- klokkijken: hele  uren
- getal afronden, welk tiental zit het dichtste bij

Spelling:
Deze week doen we het dictee met de volgende afspraken: aai/ooi/oei, ei/ij, samenstellingen
Na het dictee doen we herhalingswerk waar nodig en verder verdiepingswerk.
De woordjes staan bij 4.4.1, 4.4.5 en 4.4.9 in het spellingboekje

Lezen:
-We werken met Estafettelezen in deel 2, dat is een vervolgverhaal en het heet "Munt voor een stunt".
- Op maandag hebben de kinderen 30 minuten tutorlezen, alleen of met z'n tweeën hebben de kinderen een tutor uit groep 8, die met de kinderen leest.
-Met lezen oefenen we vooral op tempo en op toon lezen.

Schrijven:
- we leren de hoofdletters en goed aan elkaar schrijven
- Deel 4A van schrijven is bijna uit.

Taal:
We starten in blok 4 met als thema "geld"
- in elk taalblok komen de volgende onderdelen aan bod: woordenschat, schrijven, luisteren/spreken en kijk op taal
- woordenschat: woorden bij het thema beroepen
- schrijven: schrijven waarom je iets vindt (ik vind dat niet leuk, omdat.............)
- luisteren/spreken: luisteren naar een routebeschrijving
- kijk op taal: zinnen maken met maar

SEO:
we werken aan omgaan met teleurstelling
Hoe ga je daar mee om.

Op de agenda:

Seeflessen (praktische verkeerslessen) van dit jaar:
Woensdag 15 mei: 3e Seefles
Kinderen moeten hun fiets meenemen voor deze lessen die op het schoolplein plaatsvinden.
Voor elke les hebben we 3 hulp(groot)ouders nodig. Om 8.30 uur moeten de spullen klaar gezet worden en de les duurt van 8.45 tot 9.30 uur.
U kunt zich aanmelden via de mail of bij de leerkracht. Miranda en Karin komen helpen.

Maandagochtend 10 december: gerechten kiezen om te maken voor het kerstdiner
Donderdag 20 december: Kerstviering, in de middag zijn de kinderen vrij
Vrijdag 21 december: kinderen zijn vrij, begin van de kerstvakantie
Maandag 7 januari: starten na de kerstvakantie
Maandag 14 januari: start Cito Middentoetsen
Maandag 11 februari: alle kinderen vrij, studiedag voor de leerkrachten
Dinsdag 12 februari: 10.45 uur voortelling Kunstmenu in obs de Meerwaarde (Strijen). Hiervoor zoeken we ouders die de kinderen willen vervoeren. Miranda heeft zich al aangemeld, wie volgt?
Dinsdag 19 februari: gepreksavond
Donderdag 21 februari: rapport
Maandag 25 februari: start voorjaarsvakantie