Groep 4
Jacqueline Aalbers, Roos Laurens

 
Groepsnieuws
We deden voor de 3e keer een tempotoets voor rekenen, deze week haalden de kinderen een gemiddelde score van 65 en vorige week van 60. We proberen steeds een beter resultaat neer te zetten. Het is erg belangrijk dat de plus- en minsommen tot 10 geautomatiseerd zijn.
In Parnassys kunt u zien hoe uw kind de rekentoets en de taaltoets gedaan heeft. De rekentoets bestaat uit 3 deeltoetsen en de taaltoets uit 2 deeltoetsen. 
Tot aan de herfstvakantie werken wij in de klas elke dag 1 uur aan het project  "boeken". In groep 3  en 4 zullen wij ons voornamelijk bezig houden met de boeken van Annie M.G Schmidt.  Ook zal iedere dag de voorleesbel gaan op een willekeurig moment, we stoppen dan met werken en er wordt door een juf of meester ( veelal van een andere groep) 10 minuten voorgelezen. 
Deze week hebben we letterkoekje gebakken, het resultaat was erg goed, zowel in smaak als in aantal.
Vrijdagochtend gingen we naar de bieb. Dat was leuk en leerzaam.

Met gym hebben bijna alle kinderen gymkleding aan. De kinderen zijn uit veiligheidsoverwegingen verplicht om gymschoenen te dragen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind bij de volgende gymles de juiste kleding en schoenen (geen zwarte zool) aan heeft?

Heeft u thuis nog gymschoenen/gymkleding liggen die uw kind te klein zijn, dan zijn we daar op school erg blij mee. Wij kunnen dan een aantal kinderen (bij wie het niet vanzelf sprekend is dat er voldoende financiële middelen zijn om gymkleding aan te schaffen) voorzien van de juiste kleding en schoeisel.

Kledinginzamelingsactie
Uw kind heeft een plastic mee naar huis gekregen voor de inzamelingactie. Op de zak staat precies wat er in de zak kan. Zak graag dicht binden.
Woensdag 7 november wordt de kleding in de ochtend opgehaald.

De kinderen kunnen thuis op de PC aan de slag met de programma's Nieuwsbegrip en Ambrasoft.
Op de informatie-avond hebben alle ouders die aanwezig waren de inloggegeven van Nieuwbegrip gekregen.
In groep 3 hebben de kinderen al gewerkt met Ambrasoft, die gegevens zijn nog steeds van toepassing.
Heeft u  niet de juiste inloggegevens, neem dan even contact met juf Jacqueline op.

Wij gaan elke dag aan het project werken, dat als thema "boeken" heeft. Ook gaat de hele groep optreden tijdens het open podium.

Wat staat er voor 15-19 oktober op het programma?


Weekbeurt:   Saar en Thomas

Rekenen:
We werken in blok 2, dat als thema "de dierentuin" heeft
- met de telrij tot 100 werken, heen en terugtellen
- +/- sommen tot 10 automatiseren
- naar een getal springen met stappen/sprongen van 10, 5 en 1
- minsommen over het eerste tiental (12-4)
- geld: alle munten t/m 1€ en dan geldbedragen tot 1€ bij elkaar tellen, bedragen tot €100 tellen/samenstellen
- minsommen over het eerste tiental (12-4) met gebruikmaking van de tienstructuur
- klok: hele en halve uren, hele uren digitaal
- meten: cm met liniaal
- familiesommen (3+4=7, 13+4=17, 23+4=27)
- keersommen met het keerteken
- de tafel van 2 (gelijk thuis goed gaan oefenen)
- de tafel van 10
- wegen: kilogram, zwaar/licht
- werken naar een tiental: 67-7 en 67+3
 

Basisvoorwaarden voor goed rekenen in groep 4 zijn:

- de getalnotatie goed weten (getallen niet meer omdraaien)
- verliefde getallen weten (2 getallen zijn samen 10, bijv. 3+7) 
- dubbelsommen (5+5, 3+3)
- opbouw van een getal 45= 40+5
- de telrij tot 100 weten, dus vooruit tot 100 en achteruit van  100 tot 0 kunnen tellen.
- meten met een liniaal
- klokkijken: hele  uren
- getal afronden, welk tiental zit het dichtste bij

Spelling:
Deze week oefenen we met de spellingafspraak sch(r).
De regel is: hoor je na de s een g dan schrijf je altijd ch
De woordje staan bij 4.3.1
De kinderen hebben een spellingboekje mee naar huis gekregen, waarin de woordjes staan die geoefend kunnen worden.

Lezen:
- met Estafette lezen en werken we in het boek: "Tijd voor vrije tijd".
  Dit boek is een omnibus, dat betekent allemaal korte verhaaltjes.
- Op maandag hebben de kinderen 30 minuten tutorlezen, alleen of met z'n tweeën hebben de kinderen een tutor uit groep 8, die met de kinderen leest.
-Met lezen oefenen we vooral op tempo en op toon lezen.

Schrijven:
- we oefenen veel met aan elkaar schrijven, daarnaast leren we de hoofdletters.

Taal:
We werken in blok 2 met als thema "gezond"
- in elk taalblok komen de volgende onderdelen aan bod: woordenschat, schrijven, luisteren/spreken en kijk op taal
- woordenschat: woorden bij het thema ziek 
- schrijven: eind van een verhaal schrijven
- luisteren/spreken: Op je beurt wachten tijdens een gesprek
- kijk op taal: samenstellingen (zak+mes= zakmes)

SEO:
we werken aan impulsbeheersing.

Op de agenda:

Seeflessen (praktische verkeerslessen) van dit jaar:

Woensdag 14 november: 2e Seefles, nog 1 hulp(groot)ouder nodig
Woensdag 15 mei: 3e Seefles
Kinderen moeten hun fiets meenemen voor deze lessen die op het schoolplein plaatsvinden.
Voor elke les hebben we 3 hulp(groot)ouders nodig. Om 8.30 uur moeten de spullen klaar gezet worden en de les duurt van 8.45 tot 9.30 uur.
U kunt zich aanmelden via de mail of bij de leerkracht.


Donderdag 18 oktober: Open podium
Donderdag18 oktober:  Afsluiting project met kijkavond en boekenmarkt
Zaterdag 20 oktober: start herfstvakantie
Woensdag 31 oktober: Verlichtingsactie
Maandag 5 november: Gespreksavond
Woensdag 5 december: Sinterklaasviering
Donderdag 20 december: Kerstviering
Vrijdag 21 december: kinderen zijn vrij, begin van de kerstvakantie