Groep 4
Jacqueline Aalbers, Roos Laurens

 
Groepsnieuws
Afgelopen week
Een korte week met op donderdag een koninklijke Paasviering.
In de ochtend een heerlijk ontbijt, toen een mooi paasei geknutseld, bingo gespeeld en allemaal een nieuw plekje gekregen in de klas. In de middag deden we de mini-Roparun en apenkooi. met de hele school hebben we ongeveer €1800 opgehaald, een prachtig resultaat.
We deden weer een tempotoets voor rekenen, in 4 minuten zoveel mogelijk plus- en minsommen tot 20 maken.
On doel was 31 en we hebben 34 gehaald.


De kinderen kunnen thuis op de PC aan de slag met de programma's Nieuwsbegrip en Ambrasoft.
Heeft u  niet de juiste inloggegevens, neem dan even contact met juf Jacqueline op.


Wat staat er voor 6-10 mei op het programma?

Voortaan staat juf Annelies donderdag middag voor de klas.

Weekbeurt: Loek en Joel

Rekenen:
We werken in blok 7 met als thema "In de buurt".
In dit blok werken we aan:
- herhalen de tafel van 2, 3, 4, 5 en 10
- de tafel van 6
- plus- en minsommen over een tiental ( 28+4, 34-7)
- +/- sommen tot 100 (48+23, 62-24)
- oriëntatie op delen
- meten: 1 meter=100 centimeter
- oriëntatie op getallen boven de 100
Deze week doen we weer een tempotoets met x-sommen
 

Basisvoorwaarden voor goed rekenen in groep 4 zijn:

- de getalnotatie goed weten (getallen niet meer omdraaien)
- verliefde getallen weten (2 getallen zijn samen 10, bijv. 3+7) 
- dubbelsommen (5+5, 3+3)
- opbouw van een getal 45= 40+5
- de telrij tot 100 weten, dus vooruit tot 100 en achteruit van  100 tot 0 kunnen tellen.
- meten met een liniaal
- klokkijken: hele  uren
- getal afronden, welk tiental zit het dichtste bij

Spelling:
Deze week oefenen we woorden met -cht.
Regel: als ik na een korte klank -gt hoor, schrijf ik daar cht voor, behalve bij; hij zegt, hij legt, hij ligt
De woorden staan bij 4.7.1, in het oefenboekje.

Lezen:
Westarten  in deel 4 "Beste vriend", dit is een vervolgverhaal.
- Op maandag hebben de kinderen 30 minuten tutorlezen, alleen of met z'n tweeën hebben de kinderen een tutor uit groep 8, die met de kinderen leest.
-Met lezen oefenen we vooral op tempo en op toon lezen.

Schrijven:
- we werken aan vlot aan elkaar schrijven in een wat smallere liniatuur.
- We werken in deel 4c.

Taal:
We starten in blok 6 met als thema "Mooi"
- in elk taalblok komen de volgende onderdelen aan bod: woordenschat, schrijven, luisteren/spreken en kijk op taal
- woordenschat: woorden bij dans en muziek
- schrijven: een gedicht schrijven
- luisteren/spreken: luisteren naar verschillende dingen
- kijk op taal: enkelvoud en meervoud

SEO:
We werken aan het onderwerp: humor en lachen

Op de agenda:
Dinsdag 14 mei: kledingactie Bag2school, zakken worden opgehaald
Dinsdag 14 mei: rekendag
Woensdag 15 mei: 3e Seefles allemaal fiets meenemen
Vrijdag 17 mei: Natuurles bij het Hoekse Waards Landschap. Rijders en begeleiders nodig. Tot nu toe 1 aanmelding. 
Maandag 3 juni: start Eindcito's
Donderdagavond  6 juni tot vrijdagmiddag 7 juni piratenkamp. U kunt zich nog opgeven als begeleider.
Woensdag 12 juni: Paardenmarkt