Groep 4
Els van Hemert, Marjolein van Golden

 
Boek meenemen
We maken in de klas een boekentafel met de favoriete boeken van de kinderen.
Ieder kind neemt 1 boek van thuis mee.
Zet je naam erin of doe er een briefje in met je naam.
Ieder boek wordt besproken en we  lezen er een stukje uit voor.
Dat wordt een mooie verzameling!!

SEEF-les
Woensdag 11 september kwamen de kinderen met hun fiets naar school.
We hebben oefeningen gedaan op het schoolplein met de fiets.
We zijn daarbij geholpen door de moeder van Fenn, Lindsay, Niels en Matthew.
Heel fijn, want  het liep gesmeerd!!  Echt leuk!
En natuurlijk was het gewoon ook leuk voor de kids om op het plein te fietsen onder schooltijd.
De volgende keer is in november.
Zeg het alvast als u wilt helpen.

Agenda
2/10       Start Project / Kinderboekenweek.
16 /10    open podium
17/10     afsluiting Project met boekenmarkt in de aula en kijkavond in de lokalen en gangen. 18.30 - 20.00 uur.

Wat leren we:
smiley
We besteden in de groep veel aandacht aan de volgende slogans:
       "Stop, hou op!"
       " Let op jezelf"
        "We praten met een rustige stem". 
Wie zijn concentratie  niet vast kan houden, mag in het stilte-hoekje gaan zitten of een eigen koptelefoon opzetten. Zo komt het werk  toch op tijd af.


Rekenen:
We gaan werken op de getallenlijn tot 100.
Sommen onder de 20 moeten vlot uitgerekend kunnen worden.
Op de klok weten we wanneer het half 7 is en wanneer het kwart VOOR of kwart OVER 9 is.
We gaan ook met geld rekenen.
Familie-sommen,  3+4      13+4       23+4   enz.
+ en -   over het tiental,     14-6     eerst eraf 4 en dan nog 2 eraf. Dat is dus 8.
De introductie van het X teken.  ( 3 keer een groepje van 5  = 3x5)
Na de instructie maken we een aantal sommen samen op de tablet en daarna maken ze de rest zelf op de tablet. Wie klaar is met de dagelijkse opdrachten, kan aan de +sommen werken. 


Taal:
We leren nieuwe woorden rondom een thema .
Deze nieuwe woorden leren de kinderen ook goed over te schrijven.
We maken opdrachten in ons taalschrift, maar ook in ons werkschrift.
Het eerste blok is inmiddels getoetst. Deze week ronden we dit af en starten we met blok 2.
Het thema daarvan is "Gezond". 
We leren : nieuwe woorden die daarmee te maken hebben. 
                   het einde van een verhaal te schrijven.
                   dat  je een gesprek beter kunt voeren als je luistert en op je beurt wacht.
                   samengestelde woorden te maken. ( dieren + arts = dierenarts)
                   een zin langer te maken.                   ( Hij bakt een ei  in de koekenpan)
                   tegenstellingen.                                   ( de tafel dekken   -   afruimen ,  sappig - droog))

Spelling:
We besteden aandacht aan woorden met de regel "Je schrijft het woord, zoals je het hoort".
Als voorbeeld hebben we haas, kip, poes, slak en hert.
De kinderen moeten weten wat een klinker is (lange of korte ) en wat een medeklinker is.
In het tweede blok komen woorden met een tussen -u- aan bod.  Zoals wolf , berk, hoorn, slurf. 
Je hoort soms een u, maar die schrijf je niet!  
En woorden met  3 medeklinkers achter elkaar, zoals  struik,  worst.

Schrijven:
Wat doen ze hun best om mooi te schrijven!  Echt leuk om dat te zien.
We gaan de hoofdletters leren schrijven.  We zijn met de  N begonnen.

Naast deze serieuze leervakken hebben we gelukkig ook tijd voor expressievakken.
We hebben een school vrolijke fantasievissen getekend met wasco en wat de leugenaar allemaal zingt over Alaska..........???? en  Jamaica.........?????       ;-)
Ook het resultaat van een vrije knutselopdracht heeft u kunnen zien en we hebben Aram sam sam gezongen . Hoog en laag!!
N.a.v. de kinderboekenweek zingen we nu  "Storm op zee" van Piet Piraat.  Omdat we dit uit gaan voeren tijdens het open podium, mogen de kinderen piratenkleding en/of attributen meenemen.


 

Half 9
Om half 9 start de les. 
Ruim voor die tijd komen de kinderen  binnen. 
We begroeten hen 's morgens met een hand bij de deur van het lokaal en ze mogen dan een werkje gaan doen.
Om 12.00 uur en om 15.15 uur komen we met z'n allen naar buiten. Alleen de weekbeurt komt iets later.

 

Weekbeurt

Twee kinderen maken aan het einde van de dag het lokaal extra netjes.
 In de week van 14 oktober zijn dat  Elina en Fenna.
In de week na de herfstvakantie:    Kaelan en  Colin