Groep 1/2 A
Lotte Wesselink, Wijna Duim

 
Deze week
Agenda: 
Maandag 27 mei: Nieuwe letter 
Donderdag 30 mei: Hemelvaart
Vrijdag 31 mei: Vrije dag
maandag 10 juni: tweede pinksterdag

Taakjes groep 2
Voor de vakantie zijn we gestart met een takenkaart voor de kinderen van groep 2. 
De kinderen hebben een eigen kaartje met een getal en verschillende vormen. 
Bij de verschillende vormen horen werkjes uit de kast. 
Als zij een werkje correct hebben uitgevoerd, krijgen zij een touwtje voor het vormpje. 
Wanneer alle touwtjes zijn verzameld, krijgen zij een sticker en een nieuw takenkaartje. 

Letterklas 
Na de voorjaarsvakantie starten we maandagmiddag met de letterklas voor de kinderen van groep 2. 
Dit betekent dat de kinderen van groep 2 aan de slag gaan met de eerste kern van de leesmethode 'veilig leren lezen' en andere talige activiteit. De activiteiten vergroten de taalontwikkeling van de kinderen en zorgen voor een soepele overgang naar groep 3. De activiteiten vinden plaats in groep 3, in het letterlokaal, het leeslokaal, maar ook buiten en in de gymzaal. 
Elke maandagmiddag starten alle kinderen van groep 1 bij juf Lotte en alle kinderen van groep 2 bij juf Roos. 
Let op, sommige kinderen zullen dus naar een andere klas moeten dan dat zij gewend zijn. 
Maandag herhalen we de woorden ik, maan, roos en vis.  

Thema 
De tweede week na de meivakantie gaan we aan de slag met het thema 'ridders en kastelen'.
We gaan terug in de tijd met de kinderen, waar we spannende avonturen beleven met draken, prinsessen, kastelen, ridders enz. 
In de speelstraat willen we graag een 'kasteel' maken. 
Als de kinderen thuis voorwerpen hebben die te maken hebben met 'ridders en kastelen', mogen zij deze meenemen naar school om te laten zien of om een tijdelijk plek te geven in het kasteel. 

Wat doen we in de klas 
Lettertafel 
Vanaf 27 mei starten we met de letter 'z'. 
Alle kinderen nemen van thuis iets mee dat begint met de letter 'z' zoals zon, zomer en zeep
Het is belangrijk dat de 'z', niet uitgesproken wordt als 'zet', dit zorgt namelijk voor verwarring.
Dit geldt voor alle letters die wij de kinderen aanbieden, de letters moeten klankzuiver uitgesproken worden, het is dus ook fijn als de voorwerpen beginnen met een klankzuivere ''. 
Taal 
VERHAALBEGRIP: Vertelt een voorgelezen verhaal chronologisch en samenhangend na zonder ondersteuning van plaatjes. Maakt gebruik van moeilijkere woorden.
TAALFUNCTIES: Ontdekt dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat letters en klanken corresponderen.
TAALBEWUSTZIJN: Voegt klanken samen tot een woord (synthese).
TAALBEWUSTZIJN: Onderscheidt verschillende fonemen binnen een woord: p-e-n (analyse).
We willen dit thema de woordenschat van de kinderen uitbreiden passend bij het thema 'ridders en kastelen'.
Rekenen 
METEN:  Kan enkele voorwerpen die (aanzienlijk) in gewicht verschillen vergelijken en ordenen naar gewicht door te wegen (met handen, weegschaal, balans).
GETALBEGRIP:  Lost eenvoudige splitsproblemen (handelend) op tot ten minste 10 met behulp van concreet materiaal vanuit een context
MEETKUNDE: Kan van een ruimtelijk bouwwerk een bouwtekening maken.
MEETKUNDE: Kan vertellen wat wel en wat niet zichtbaar is vanaf een bepaald standpunt (vb. foto’s maken op het plein, waar heeft de fotograaf gestaan?)).
MEETKUNDE: Kan de regelmaat in patronen herkennen (minimaal 3 verschillende vormen), deze uitleggen en voortzetten zoals tekenen, rijgen, kralenplank e.d. (nationale rekendag).
Motoriek 
GOOIEN EN VANGEN: Laat een bal vallen en stuiten en kan de bal weer pakken.
BALANCEREN: Staat (wiebelend) langere tijd op één been, zowel links als rechts.
FIJNE MOTORIEK:  Maakt schrijfpatronen als inspanningsoefening: traject en vorm zijn goed en worden minimaal 3 patronen ‘lang’ volgehouden; zowel in het vrije vlak als op een lijn; kan een bepaald figuurtje tekenen.
Seo 
We gaan de komende periode hebben over afscheid nemen.