Groep 1/2 A
Lotte Wesselink, Wijna Duim

 

Agenda: 
maandag 10 december: Ieder kind mag samen met papa en/of mama een gerecht kiezen voor het kerstdiner
donderdag 20 december: Kerstviering en diner op school, middag vrij.
vrijdag 21 december: vrije dag kleuters

Thema
Het thema waar we mee bezig zijn is decemberfeest, ivm kerst.

Op dinsdag loopt Chayenne stage bij ons in de klas.

Wat hebben we gedaan
Lettertafel 
Vanaf 10 december starten we met de letter 't'. 
Alle kinderen nemen van thuis iets mee dat begint met de letter 't', zoals tak, tafel, en tekening. 
Het is belangrijk dat de 't', niet uitgesproken wordt als 'er', dit zorgt namelijk voor verwarring.
Dit geldt voor alle letters die wij de kinderen aanbieden, de letters moeten klankzuiver uitgesproken worden. 
Taal 
We willen dit thema de woordenschat van de kinderen uitbreiden passend bij het thema 'sinterklaas'.
Daarnaast gaan we aan de slag met rijmen. 
De kinderen kunnen met behulp van afbeelding  een  verhaal navertellen. 
Rekenen 
De kinderen kunnen werken met begrippen omtrent lengte, oppervlakte en gewicht (kort-lang, hoog-laag enzovoort) 
De kinderen herkennen tegenstellingen. 
Tot slot gaan we aan de slag met de begrippen 'duur' en 'goedkoop'. 
Motoriek: 
Tijdens het buitenspelen en de gymlessen staat het 'gooien' centraal. 
Ook gaan we an de slag met een juiste potloodgreep (de driepuntgreep). 
Seo 
Het thema voor de aankomende maand is 'omgaan met teleurstellingen'
                    
Seef lessen
We zijn weer op zoek naar ouders die kunnen helpen met SEEF. Dit zijn verkeerslessen die we op school hebben. Dit jaar zijn de lessen voor groep 1/2a op:
- Woensdag 8 mei van 8.30 tot 9.30 (nog 1 ouder nodig)
Het zou erg fijn zijn als we ouders hebben die kunnen helpen, zodat de lessen door kunnen gaan. 

Verschoonkleding
We hebben ondertussen heel wat kleding verzameld om kinderen te kunnen verschonen die een ongelukje gehad hebben. Wat we nog missen zijn wat jongensbroeken, het liefst joggingbroekjes. Mocht u deze nog overhebben, dan zijn wij er erg mee geholpen!