Groep 1/2 A
Lotte Wesselink, Wijna Duim

 

Agenda: 
maandag 11 februari: studiedag, kinderen vrij
donderdag 21 februari: Open podium, kinderen mogen verkleed naar school komen
vrijdag 22 februari: kleuters vrij

Thema
Het thema waar we momenteel mee werken is 'Winter'

Op dinsdag loopt Chayenne stage bij ons in de klas.

Wat hebben we gedaan
Lettertafel 
Vanaf 12 februari starten we met de letter 'v'. 
Alle kinderen nemen van thuis iets mee dat begint met de letter 'v', zoals verliefd, voelen, en vlinders. 
Het is belangrijk dat de 'v', niet uitgesproken wordt als 'vee', dit zorgt namelijk voor verwarring.
Dit geldt voor alle letters die wij de kinderen aanbieden, de letters moeten klankzuiver uitgesproken worden. Het geldt ook voor de voorwerpen die de kinderen mee mogen nemen.

Taal 
We willen dit thema de woordenschat van de kinderen uitbreiden passend bij het thema 'winter'.
Daarnaast gaan we aan de slag met kritisch luisteren. Ook gaan we oefenen met de beginletter van woorden. Bijvoorbeeld: Welke letter hoor je aan het begin bij het woord 'Sneeuw'.

Rekenen 
De kinderen kunnen werken met begrippen omtrent lengte, oppervlakte en gewicht (kort-lang, hoog-laag enzovoort) 
De kinderen kennen de dagen van de week.
Tot slot gaan we aan de slag met getalbegrip, tellen t/m 10 en getalsymbolen herkennen.

Motoriek: 
Tijdens het buitenspelen en de gymlessen staat het 'rollen' centraal. 
Ook gaan we weer aan de slag met een juiste potloodgreep (de driepuntgreep). 

Seo 
Het thema voor de aankomende maand is 'verliefd zijn'
                    
Seef lessen
We zijn weer op zoek naar ouders die kunnen helpen met SEEF. Dit zijn verkeerslessen die we op school hebben. Dit jaar zijn de lessen voor groep 1/2a op:
- Woensdag 8 mei van 8.30 tot 9.30 (nog 1 ouder nodig)
Het zou erg fijn zijn als we ouders hebben die kunnen helpen, zodat de lessen door kunnen gaan. 

Verschoonkleding
We hebben ondertussen heel wat kleding verzameld om kinderen te kunnen verschonen die een ongelukje gehad hebben. Wat we nog missen zijn wat jongensbroeken, het liefst joggingbroekjes. Mocht u deze nog overhebben, dan zijn wij er erg mee geholpen!