Groep 6
Els van Hemert, Suzanne Vogelaar

 
Wat hebben we deze week gedaan:

Welkom op de groepspagina van groep 6:

Dit gaan we doen:


Deze week was juf Els ziek. Gelukkig zijn de kinderen opgevangen in andere groepen en was juf Annelies of Suzanne er.
Ook zijn we naar Veldboeket geweest. We hebben veel geleerd, veel vragen gesteld en er de volgende dag een verhaal over geschreven.

De muziekmees is in de klas geweest terwijl we een lied aan het leren waren. Er is zelfs gerapt door de kinderen.

Taal:
We zijn begonnen aan blok 2. Het thema is Gezond

Wat leren we in blok 2:

* Woordenschat:
Woorden bij het thema uiterlijke verzorging.
De betekenis van een woord onthouden door middel van een synoniem.
Woorden leren bij het thema schoon
Figuurlijk taalgebruik herkennen. Bijv: Door de bomen het bos niet meer zien. Ik struikel over mijn woorden.
De woorden bij het thema zijn:
De bacterie                                   door de bomen het bos niet meer zien          de diarree
fris                                                  de hygiëne                                                           oog in oog staan
op het punt staan om                 de riolering                                                          het wordt (hoog) tijd
je niet uit het veld laten slaan   in de weer zijn                                                     zuiver

* Schrijven:
Alinea's herkennen en maken
De inleiding, en het slot van een tekst schrijven

*Luisteren en spreken:
Een interview voorbereiden en houden
Leren een instructie uit te voeren

* Kijk op Taal:
Het aanwijzend voornaamwoord herkennen en gebruiken. ( die, deze, dit en dat)
Persoonlijke voornaamwoorden herkennen en gebruiken. (bijv. ik,jij, u,mij, jou, hem ,haar)De persoonsvorm vinden we door de zin vragend te maken. Het woord dat vooraan komt te staan is de persoonsvorm

Het onderwerp vinden door wie of wat + persoonsvorm

Het gezegde zijn alle werkwoorden uit de zin.

Rekenen: 
Blok 1 is afgerond. We zijn begonnen aan blok 2.

Wat gaan we leren:
* orientatie in de getallen tot 10000
*optellen en aftrekken tot en met 1000 . Ook oefenen we met handig rekenen en schattend rekenen.
* vermenigvuldigen en delen. Het automatiseren van de tafels blijft belangrijk. Ook sommen als 7x49 worden geoefend.
* tijd: Analoog en digitaal klokkijken en de kalender komen terug
* meten: We leren wat een m2 is.

Spelling:
We zijn begonnen aan blok 2.

De volgende spellings afspraken komen voorbij:

* persoonsvorm in de tegenwoordige tijd
* samenstellingen: net als stripboek
* woorden net als dirigent. De i klinkt als ie
* woorden als molen en mollen
* we herhalen woorden als eend. Eind -d,-t
Schrijven:
We zijn begonnen in een nieuw schrijfschrift. We hebben deze week de cijfers en verbindingen herhaald.

Geschiedenis:
We hebben het over de tijd van de regenten en vorsten ( De gouden eeuw) van 1600-1700.
Aan het eind van dit hoofdstuk weten de kinderen:

* waarom deze eeuw de gouden eeuw wordt genoemd
* iets van het leven van de armen en de rijken in deze tijd
* dat er nu nog veel dingen uit deze tijd te zien zijn.

Aardrijkskunde:

Kan jouw school overstromen? Dit is de titel van het eerste hoofdstuk.
We leren:
* Welke delen van Nederland kunnen overstromen 
* Hoe Nederland wordt beschermd tegen het water
* Of hun eigen omgeving het gevaar loopt overstroomt te worden.

Agenda:


3 -18 oktober:            project
18 oktober:                afsluiting project en boekenmarkt
19 oktober:                zwemmen
20-28 oktober:           herfstvakantie
31 oktober:                 verlichtingsactie
5 november:               gespreksavond
9 november:               zwemmen
14 November:            Seef op de fiets komen!
23 november:             zwemmen

Weekbeurt:  Daan en Marit

 


Heel fijn weekend!


Els en Suzanne

Oproep SEEF!
Voor onze verkeerslessen van SEEF! hebben we een uurtje ongeveer uw hulp nodig.
Dat is op woensdag 12 september en woensdag 14 november om 11.00 uur  om fietsoefeningen op het plein te doen.
En op woensdag 15 mei om 8.30 uur voor een fietsroute door het dorp.
Laat het ons weten, als u wilt helpen.
De kinderen moeten hun fiets dus meenemen op die dagen!
Graag aanmelden bij Els of Suzanne