Groep 6
Suzanne Vogelaar, Carolien de Kreek

 
groepsnieuws
bewerkt op 17-10-2019

Wat hebben we gedaan deze week en wat gaan we doen:

De kinderen hebben allemaal een foto met inlogcode gekregen voor de schoolfotograaf.

Bij gym hebben de kinderen deze week en vorige week kennis gemaakt met atletiek.

Juf Jeannette was deze week voor het laatst bij ons. Daarom deden we een 'wie is de mol' spel. Vanaf 4 november komt juf Gien HVO aan ons geven.

Wilt u uw kind laten afzwemmen voor het overlevingszwemmen dan graag betalen bij het zwembad.

Rekenen

We zijn begonnen met blok 2. Het thema is het museum
Wat leren we:
* orientatie op de getallen tot 10.000. Wat zijn de buurgetallen van 1478 bijv. We tellen met sprongen van 1-10- 100.
* optellen en aftrekken tot 1000. En we gaan schattend rekenen. In dit blok oefenen we ook handig rekenen en kolomsgewijs rekenen ( de getallen onder elkaar)
* vermenigvuldigen en delen. Sommen als 810:9= 7x48=
* tijd. Analoog en digitaal klokkijken en tijdsduur berekenen. En we oefenen met de kalender
* meten de m2 wordt aangeleerd. We berekenen de oppervlakte en omtrek van figuren.
* meetkunde. ruimtelijke orientatie

Taal

Het thema van blok 2 is "Gezond". We leren het volgende:

Woordenschat: woorden bij het thema uiterlijke verzorging. De betekenis van een woord onthouden door het synoniem bijv het parfum= het geurtje. Woorden met het thema schoon , hygiene.  Figuurlijk taalgebruik herkennen
Luisteren en spreken: Een interview voorbereiden en houden. Leren een instructie uit te voeren
Kijk op Taal: Oefenen met het aanwijzend voornaamwoord en het bijvoeglijk naamwoord

Spelling

Blok 3

We leren de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd. Werkwoorden met aan het eind een -d in de ik vorm. Ik vind bijv.
We leren woorden als circus ( In sommige woorden hoor je een s of k , maar je schrijft ze met een c. Deze woorden moet je onthouden)
We herhalen woorden als dirigent. ( weetwoord de i klinkt als een ie)
We herhalen knabbelen ( (woorden met -elen aan het eind)
We herhalen geit ( weetwoorden met een ei/ij)
We herhalen pauw ( weetwoorden je  hoort niet of een woord met au of ou geschreven moet worden. Deze moet je onthouden)

Aardrijkskunde 
Hoofdstuk 2 gaat over: Hoe belangrijk is jouw stad?

We leren:
* dat Nederland 4 grote hoofdsteden heeft die samen de Randstad vormen.
* dat de groten steden een nationaal belang hebben en dat kleine steden voorals belangrijk zijn voor de mensen die er omheen wonen.
* hoe groot en belangrijk hun eigen stad is

Geschiedenis

We hebben het over de Gouden Eeuw. De tijd van 1600-1700
We leren:
* dat Nederlandse zeilschepen naar de Oost voeren om allerlei producten op te halen
* dat die reizen erg lang duurden en gevaarlijk waren.
* hoe het huis van een rijke koopmansfamilie er in de Gouden Eeuw uitziet
* dat er een groot verschil is tussen arme en rijke kinderen 
* hoe de posterij toen werkte
*dat de Gouden Eeuw ook op het gebied van kunsten een bijzondere tijd was
* een paar beroemde kunstenaars en hun werk kennen ( de Nachtwacht)
* welke armenzorg er is
* dat er nog steeds gebouwen staan uit de Gouden Eeuw en dat er straten en pleinen naar schilers en dichters zijn genoemd.
*dat er in veel musea nog schilderijen uit de Gouden Eeuw hangen

H (humanistisch) V (vormings) O (onderwijs)

Op maandag krijgen de kinderen HVO van juf Jeannette Kranendonk. Wat houdt dit precies in.
We leren het volgende:

* Jezelf beter leren kennen. Op een creatieve manier onderzoek je wat je zelf belangrijk, interessant, goed, leuk of vervelend vindt in je leven en hoe je daarmee omgaat.
* De ander leren kennen. Je leert luisteren naar elkaar en openstaan voor wat anderen vinden, voelen, willen en doen. Je vergelijkt je eigen mening met die van andere kinderen enleert dat er overeenkomsten en verschillen zijn.
* Keuzes leren maken. Je bekijkt  je eigen denken en doen op kritische wijze. Dit doe je aan de hand van verhalen en ervaringen die je met elkaar uitwisselt. Hierbij word je aangemoedigd eigen keuzes te maken en bij tegenstrijdige keuzes te zoeken naar een oplossing
* Verschillen leren respecteren: Je onderzoekt samen met andere kinderen elkaars normen en waarden. Je leert dat je ondanks verschillen tussen mensen, culturen en geloven goed met elkaar kunt samenleven door elkaar in je waarde te laten. Je leert je inte leven in een ander, niet te snel te oordelen en een open houding te ontwikkelen.
* Verantwoordelijkheid nemen: Je leert je eigen verantwoordelijkheid te dragen. Je onderzoekt wat de gevolgen zijn van je keuzes voor anderen. 

Agenda:

17/10    Boekenmarkt en kijkavond
19/10    Herfstvakantie
30/10    Verlichtingsactie. De fietsen van de kinderen krijgen een controle! Neem je fiets mee!
1/11      Zwemmen met kleding voor alle kinderen (zie brief)
5/11       Spreekbeurt Jil
7/11       Boekbespreking Jasper
12/11     Spreekbeurt Aerin
12/11     Gespreksavond
13/11     Seef! Kinderen op de fiets! Wie wil er helpen ? 
14/11     Boekbespreking Luuk
15/11    Zwemmen met kleding voor de kinderen die afzwemmen (zie brief)
19/11    Spreekbeurt Kacper
21/11    Boekbespreking Malak

Weekbeurt 30 sept - 4 okt: Aleksander en Mike

Met vriendelijke groet,
Tineke en Suzanne