Groep 6
Els van Hemert, Suzanne Vogelaar

 
Wat hebben we deze week gedaan:

 


De roparunners zijn vandaag langs de school gereden en zijn uitgezwaaid door alle kinderen van de Dubbeldekker.
Dinsdag 11 juni is Suzanne in de klas. Vrijdag 12 juli is Els in de klas.
 

 

Taal:

We zijn aan het werk in thema 8

* woordenschat:
We leren woorden bij het thema pretpark. We leren informatie uit een woordenboek halen. We leren woorden bij het thema reis om de wereld. We leren over spreekwoorden ( bijv oost  west, thuis best)

We leren de volgende woorden:

actief, zich amuseren, de attractie, chillen, de gezelligheid, het gezelschap, sluiten, de vrije tijd, het toegangsbewijs, de toegangsprijs, de verwachting, verzamelen

* schrijven:
We leren iemand begroeten in een email
We leren een email of kaartje schrijven

* luisteren en spreken:
Argumenten voorof tegen een mening bedenken.
Een eenvoudige samenvatting maken

Kijk op Taal:
We maken kennis met samengestelde zinnen. We leren aardijkskundige namen met een hoofdletter schrijven


Rekenen:
Het volgende thema is survival
Bij blok 4 leren we:

* In het vorige blok hebbben we de getallen tot 10.000 verkend. Nu gaathet verder met grote getallen in een contextsituatie. Bijv afstanden bij vliegreizen, zitplaatsen in een stadion. We zetten deze getallen op volgorde en tellen met sprongen.

* We gaan verder met optellen en aftrekken tot 10.000. We gaan verder met schatten, De kinderen leren hoe je makkelijk een aantal geldbedragen schattend op kan tellen. Ook maken ze kennis met opgaven als 5 repen voor 2,95. Hoeveel kost 1 reep dan ongeveer.

* Vermenigvuldigen en delen:
Bij het vermenigvuldigen zzijn dat sommen als 4x18= en bij delen sommen als 525: 5=

* Bij verschillende voorwerpen moeten de kinderen het goede kommagetal zoeken. En we leren kommagetallen op volgorde zetten.

* We oefenen verder met breuken. Bijv verdeel een touw van 3 m in 5 gelijke stukken.Spelling:
We leren in dit blok het volgende:

* De persoonsvorm in de verleden tijd met t ex-kofschip.
* We herhalen de afspraken gladheid, majesteit, politie, stripboek
* Een nieuwe afspraak is etalage: weetwoorden met een g die klinken als zj

Schrijven:
We letten op:
* puntjes op de i, ij, ie, ei. en aan einde van de zin.
* dat lusletters langer zijn dan stokletters.
*Hoofdletters.
of de a,m o  dicht gemaakt zijn.


Geschiedenis:

De tijd van de wereldoorlogen 1900-1950
Wat gaan we leren:

* Dat Rotterdam wordt gebombardeerd door Duitse vliegtuigen. Een mooie oude stad verandert in een puinhoop.
* dat veel mensen worden gedood en veel huizen verwoest
* hoe het dagelijks  leven er in de oorlog uitzag
* dat mensen in een bezet gebied niet zomaar kunnen doen wat ze willen
* dat er niet genoeg voedsel was in de Hongerwinter en veel mensen stierven van de honger
* dat mensen dan naar andere delen van het land trokken om aan eten te komen
* dat er mensen waren die andere mensen hielpen; ze kwamen in verzet tegen de Duitsers
* dat de meeste mensen te bang waren om in het verzet te gaan
* wat een oorlogsmonument is
* dat er nu nog steeds ergens op de wereld wel een oorlog bezig is
* hoe kinderen leefden tijdens de Hongerwinter

Aardrijkskunde:

Hoofdstuk 6 behandelt de migratie van personen. Waar komen de kinderen uit jouw klas eigenlijk vandaan?
Waar komen de inwoners van de provincie vandaan? Wat zijn de gevolgen van verhuizen?

Agenda:

7 juni:           juf Suzanne 's middags niet op school. Groep 6 wordt opgevangen door juf Anja en juf Mieke en                            Meester Richard.
10 juni:         Vrij - Pinksteren
11 juni:         Spreekbeurt Xavi
11 juni:         juf Suzanne werkt
12 juni:         Vrij -Paardenmarkt
13 juni:         Boekbespreking Wang
14 juni:         Zwemmen en trouwen juf Carolien
18 juni:         Spreekbeurt Stian
25 juni:         Spreekbeurt Yordi
27 juni:         Boekbespreking Daan
28 juni:         Zwemmen

Weekbeurt: Junior en Daan

Met vriendelijke groet,
Els en Suzanne 
e.vhemert@obsdedubbeldekker.nl
s.vogelaar@obsdedubbeldekker.nl


Boekbespreking
De boekbesprekingen gaan we op de donderdagen doen.
De uitleg volgt nog op papier.
Hier is alvast de indeling:Stian          18 apr
Marit             9 mei
Isabeau      16 mei
Esmee R     23 mei
Shimaa      6 juni
Wang       13 juni
Daan        27 juni
Jaylynn      11 juli

spreekbeurten

De spreekbeurten gaan we op dinsdagen doen.

Hier is  de indeling:


Evy        16 apr
Esmee N   7 mei
Vlam       14 mei
Darion    21 mei
 Bas         4 juni
Xavi       11 juni
Stian     18 juni
Esmay H  9 juli
 

Oproep SEEF!
Voor onze verkeerslessen van SEEF! hebben we een uurtje ongeveer uw hulp nodig.
Dat is op woensdag 12 september en woensdag 14 november om 11.00 uur  om fietsoefeningen op het plein te doen.
En op woensdag 15 mei om 8.30 uur voor een fietsroute door het dorp.
Laat het ons weten, als u wilt helpen.

De kinderen moeten hun fiets dus meenemen op die dagen!
Graag aanmelden bij Els of Suzanne