Groep 6
Els van Hemert, Suzanne Vogelaar

 
tevredenheidspeiling
Beste ouders,

Denkt u aan het invullen van de tevredenheidspeiling? Bij voorbaat dank

Gr Els en Suzanne

Boekbespreking
De boekbesprekingen gaan we op de donderdagen doen.
De uitleg volgt nog op papier.
Hier is alvast de indeling:

Daisy       21 febr
Esmay        7 mrt
Bas           14 mrt
Junior       21 mrt
Darion      28 mrt
Xavi              4 apr
Yordi          11 apr
Stian          18 apr
Marit             9 mei
Isabeau      16 mei
Esmee R     23 mei
Shimaa      6 juni
Wang       13 juni
Daan        27 juni
Jaylynn      11 juli

spreekbeurten

De spreekbeurten gaan we op dinsdagen doen.

Hier is  de indeling:

Daan       12 febr
Jesse       19 febr
Isabeau   5 mrt
Wang     12 mrt
Marit      19 mrt
Timo      26 mrt
Daisy       2 apr
Jaylynn    9 apr
Evy        16 apr
Esmee N   7 mei
Vlam       14 mei
Darion    21 mei
 Bas         4 juni
Xavi       11 juni
Stian     18 juni
Esmay H  9 juli
 

Oproep SEEF!
Voor onze verkeerslessen van SEEF! hebben we een uurtje ongeveer uw hulp nodig.
Dat is op woensdag 12 september en woensdag 14 november om 11.00 uur  om fietsoefeningen op het plein te doen.
En op woensdag 15 mei om 8.30 uur voor een fietsroute door het dorp.
Laat het ons weten, als u wilt helpen.
De kinderen moeten hun fiets dus meenemen op die dagen!
Graag aanmelden bij Els of Suzanne

Wat hebben we deze week gedaan:

 
 

 

Taal:

Blok 5 is afgerond. We beginnen aan blok 6. 
Wat gaan we leren:

* woordenschat:
we leren woorden bij het thema games en computer en bij het thema spelletjes. Betekenis van een werkwoord opzoeken in een woordenboek. Leren wat uitdrukkingen zijn en hoe je de betekenis in een woordenboek kan opzoeken.

* schrijven:
het verschil tussen schrijftaal en spreektaal
een tekst verbeteren

* luisteren en spreken:
Argumenten voor en tegen een stelling herkennen. Duidelijk en begrijpelijk uitleggen

Kijk op Taal:
Engelse woorden in Nederlandse taal herkennen. Telwoorden herkennen


Rekenen:
We zijn begonnen aan het volgende blok. Het thema is Wintersport.
We leren:

* Tellen met sprongen van 1000
* De positiewaarde  van cijfers in een getal komt terug.
* Op welke 2 manieren we de getallen tot 10.000 uit kunnen spreken.
* Ligt 2538 dichterbij 2000 of 3000 is een oefening 
*  Handig rekenen 275+ 99 bijv
* Optellen en aftrekken tot 10000
* Vermenigvuldigen en delen worden ook in dit blok weer geoefend.
Bijv 321:8 = 1500:5=
* Er wordt aandacht besteed aan tijdsduur.
* We oefenen met kommagetallen
*We starten met de breukensommen.

Spelling:
In Blok 6 is nieuw: 

* De persoonsvorm verleden tijd van zwakke werkwoorden.
* woorden als majesteit

We herhalen:
* Molen en mollen woorden
* Auto's  

Schrijven:
We letten op:
* puntjes op de i, ij, ie, ei. en aan einde van de zin.
* of de lussen lang genoeg zijn.
*Hoofdletters.
of de a,m o  dicht gemaakt zijn.


Geschiedenis:
We hebben de tijd van 1700- 1800 afgerond.
De volgende periode is van 1800-1900. De tijd van de burgers en stoommachines. We hebben het over het ontstaan van de stoommachine. De Industriële Revolutie had tot gevolg dat het werk steeds sneller en met minder mensen gedaan kon worden. 
De kinderen leren:
* dat er vanaf deze tijd steeds meer fabrieken gebouwd worden.
* dat veel mannen, vrouwen en kinderen in de fabrieken werken
* dat veel spullen nu in fabrieken worden gemaakt
* dat de fabriekssteden steeds groter werden
* dat door de uitvinding van de telegraaf informatie over lange afstanden verstuurd kon worden
* dat in deze tijd de stoomtrein is uitgevonden
* zich een beeld te vormen

Aardrijkskunde:

Hoofdstuk 5 gaat over "De Noordzee".  Hoe wij ons land beschermen tegen het water.

Agenda:
11 februari:                   Studiedag . Kinderen zijn vrij
15 februari:                   Verkleedzwemmen
19 februari:                   Gesprekavond
21 februari:                   Open podium. Rapporten mee
22 februari:                   Laatste dag Kayleigh
                                        Vakantie
8 maart:                         Zwemmen en natuurbezoekerscentrum .
                                        Wie wil er rijden en een groepje begeleiden?
20 maart:                       Theater groep 5 en 6


Weekbeurt: Yordi en Vlam

Met vriendelijke groet,
Els en Suzanne