SEEF


Wij zijn school op SEEF!

 Wat houdt school op Seef in:
1. De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht (daar streven we naar);
2. Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren;
3. Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren;
4. Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid;
5. Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie;
6. Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan;
7. De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur.
Samenwerken
Het realiseren van de 7 doelstellingen is niet alleen de verantwoordelijkheid van de school zelf, maar juist ook die van de gemeente en de ouders. Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zijn de kernbegrippen, waarbij elke partij zijn eigen inzet heeft:
De school:  
De gemeente:  
De ouders: