Veiligheid:


Onze school voert een beleid waarmee wij de sociale en fysieke veiligheid van de leerlingen, het personeel en de ouders/verzorgers willen waarborgen. Het is gebaseerd op het veiligheidsbeleid van het schoolbestuur dat op alle openbare basisscholen in de Hoeksche Waard van kracht is.

Het beleidsplan geeft kaders met betrekking tot:
- gedrag en veiligheid (waaronder een gedragscode en gedragsregels);
- binnen- en buitenschoolse activiteiten en veiligheid;
- gebouwen en veiligheid;
- verrichten van medische handelingen;
- vervoer van leerlingen;
- time-out, schorsing en verwijdering;

- wettelijke aansprakelijkheid.

Het complete beleidsplan is in te zien via de website van Acis en via onderstaande link.

We hebben op school op aandacht functionaris, dat is dit jaar Mieke v/d Brule. Zij vervult o.a. de taak van vertrouwenspersoon op school.

Veiligheidsbeleid:
https://dehoekscheschool.nl/po/wp-content/uploads/sites/4/2021/12/210121-Veiligheidsbeleid.pdf
 Pestprotocol:
/syndeo_data/media/Pestprotocol_2021.pdf

Schoolregel:
/syndeo_data/media/Schoolregels.pdf