Onze school


Leuk en leerzaam:
Het is belangrijk dat kinderen een fijne tijd op school hebben. Een goede, fijne relatie hebben met elkaar, met de leerkracht en de leerstof. We zorgen voor leuke activiteiten maar uiteraard moet er ook veel geleerd worden.
Leren is dingen ontdekken waarvan je niet eens wist dat je ze niet wist.
 
Samen goed op weg!
 
Wat betekent dit voor ons onderwijs?
We doen het samen:
"It takes a whole village to raise a child": Opvoeden is niet de taak van ouders alleen. Leerkrachten, buren, vrienden, iedereen is belangrijk. We doen het samen!
Kinderen leren uit voorbeelden, spiegelen zich aan de volwassenen die hen omringen, die ze ontmoeten.  We zoeken daarom op vele niveaus de samenwerking. Samenwerking met leerlingen, ouders maar ook met andere organisaties.
We doen het goed:
We werken op school met een goed kwaliteitszorgsysteem. We werken volgens de cyclus: waarnemen- begrijpen- plannen en uitvoeren. Dit doen we onder andere ten aanzien van onze leeropbrengsten, leerling- zorg en ook t.a.v. de tevredenheid bij leerlingen, ouders en personeel.
De weg:
De weg is breed en afwisselend. We dragen zorg voor een goed aanbod voor taal en rekenen, maar we besteden ook tijd aan vakken als sociale vaardigheden, bewegingsonderwijs, techniek, muziek, creatieve ontwikkeling, weerbaarheid, gezonde voeding.

Wat willen we bereiken:
Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen op een goede manier op de complexe samenleving voor te bereiden en dat onze leerlingen leren op een bewuste manier in het leven te staan. Zij doen ertoe, de ander doet ertoe.
We willen hen helpen om op te groeien tot zelfbewuste mensen met vaardigheden en kennis, tot mensen die in staat zijn zelfstandig keuzes te maken en tot mensen die een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.
Dit kan alleen door samen met de ouders verantwoordelijkheid te nemen voor de totale ontwikkeling van onze leerlingen en samen met onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren. Daarbij willen wij vanuit onze professionaliteit de regie voeren en kaders en grenzen aangeven.
We zijn geslaagd als we aan het eind van groep 8 leerlingen afleveren die een stevige basis voor het leven hebben. Kinderen die sociaalvaardig zijn en zelfstandig keuzes kunnen maken. Kinderen die weten wat zij kunnen en goed voorbereid zijn op hun vervolgonderwijs.
 
Hoe willen wij werken?
De kernwaarden van OBS de Dubbeldekker zijn:

Betrokkenheid
Het welbevinden van elke leerling is van groot belang. Persoonlijke aandacht geeft een kind de ruimte om te groeien in zelfvertrouwen, kennis en persoonlijkheid. Maar betrokkenheid gaat verder. We zijn ook betrokken bij de ouders, de thuissituatie, het leven van het kind buiten de school. We willen de kinderen ook leren zelf betrokken te zijn bij de ander, de wereld om hen heen.
 
Oog voor ieder kind
De leerling staat bij ons centraal. Elk kind is uniek, het heeft eigen talenten, kwaliteiten en onderwijsbehoeften. Oog voor de persoonlijke ontwikkeling, uitvinden wat een kind beweegt, het zijn de kneepjes van het onderwijs vak en maakt ons werk iedere dag weer boeiend.

Het ontdek-uur
Wat is er toch veel te leren voor kinderen en wat is er een groot aanbod! We vinden het belangrijk dat kinderen een breed aanbod krijgen. Dat zij kunnen ontdekken waar hun talenten/ interesses liggen. Dat aanbod organiseren we o.a. door het ontdek-uur. Tijdens die ontdek-uren gaan kinderen in gemengde groepen naar een leerkracht die een specifieke les aanbiedt. Lessen als: andere taal, weerbaarheid, techniek, gezonde voeding, handvaardigheid en muziek.
 
Taalonderwijs

Tijdens onze reis is de Nederlandse taal een belangrijke pijler.
Dat is zichtbaar door:

 
Leuke en leerzame activiteiten
Elk jaar dragen we zorg voor een ruim aanbod aan activiteiten die buiten het vaste lesrooster om georganiseerd worden. Activiteiten als:  
We zijn Aardig Netjes en Rustig
Zo zijn onze manieren. Dat is de vertaling naar de kinderen van onze pedagogische opdracht;
Onze leerlingen groeien op in een steeds complexere maatschappij.
Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier op de maatschappij voor te bereiden. Vanuit onze identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen niet alleen brede kennis meegeven, maar ook verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving.
Het gaat hierbij om:

 
Bovenstaande hebben wij voor de kinderen dus vertaald naar:
Wij zijn Aardig, Netjes en Rustig!