Activiteitencommissie


In de activiteitencommissie zitten ouders die de activiteiten op school coördineren. Zij regelen vieringen, helpen bij de schoolreizen, acties, feesten, te veel om op te noemen. Ook verlenen zij hand- en spandiensten bij ouderavonden en bij andere activiteiten van de school.
Het basisonderwijs is gratis in ons land. De genoemde festiviteiten, die op een fijne basisschool thuishoren, worden niet door de overheid bekostigd. Daarom vraagt onze school jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage.
Voor het schooljaar 2021-2022 wordt het bedrag vastgesteld op de jaarvergadering in het nieuwe schooljaar.
 
/syndeo_data/media/2020-2021.docx

/syndeo_data/media/Financieel_Jaarverslag_2020-2021.docx