Activiteitencommissie


In de activiteitencommissie zitten ouders die de activiteiten op school coördineren. Zij regelen vieringen, helpen bij de schoolreizen, acties, feesten, te veel om op te noemen. Ook verlenen zij hand- en spandiensten bij ouderavonden en bij andere activiteiten van de school.
Het basisonderwijs is gratis in ons land. De genoemde festiviteiten, die op een fijne basisschool thuishoren, worden niet door de overheid bekostigd. Daarom vraagt onze school jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage.
Voor het schooljaar 2020-2021 wordt het bedrag vastgesteld op de jaarvergadering in het nieuwe schooljaar.
Als de bijdrage niet wordt betaald, dan kan uw kind worden uitgesloten van deelname aan de festiviteit. Wij vangen uw kind gedurende de festiviteit wel op en bieden het een alternatief programma.
 
/syndeo_data/media/2020-2021.docx

/syndeo_data/media/Financieel_Jaarverslag_2020-2021.docx