Activiteitencommissie


In de activiteitencommissie zitten ouders die de activiteiten op school coördineren. Zij regelen vieringen, helpen bij de schoolreizen, acties, feesten, te veel om op te noemen. Ook verlenen zij hand- en spandiensten bij ouderavonden en bij andere activiteiten van de school.
Het basisonderwijs is gratis in ons land. De genoemde festiviteiten, die op een fijne basisschool thuishoren, worden niet door de overheid bekostigd. Daarom vraagt onze school jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage.
Voor het schooljaar 2017/2018 wordt het bedrag vastgesteld op de jaarvergadering in het nieuwe schooljaar.
Als de bijdrage niet wordt betaald, dan kan uw kind worden uitgesloten van deelname aan de festiviteit. Wij vangen uw kind gedurende de festiviteit wel op en bieden het een alternatief programma.

 


Sociaal jaarverslag 

Activiteiten Commissie 2016-2017 

Voorwoord 

In dit social jaarverslag van de AC geven wij u een beeld van de manier waarop wij aan verschillende activiteiten inhoud hebben gegeven. Dankzij de goede samenwerking met alle teamleden, hebben we alle activiteiten waarbij de AC betrokken was, tot een succes kunnen maken. 

Tevens willen wij ook graag alle ouders, die zich op welke manier dan ook voor de school hebben ingezet, hartelijk bedanken voor hun inzet. Voor komend schooljaar hopen we net zo’n prettige samenwerking tussen team en ouders te kunnen bewerkstelligen. 

Samenstelling Activiteiten Commissie 2016-2017 

Anja Duine 

Anita van der Giesen 

Bianca van der Giessen 

Jacquelien Aalbers 

Jiska  Sluyter 

Marianna Peeters 

Mariska van der Ree 

Miranda van der Beek 

Mirella Loch 

Petra Engelen 

Suzanne Hoek 

Buiten de AC leden zijn er hulpouders, die zich fanatiek inzetten bij de diverse activiteiten. Wij hopen ook in de toekomst van hun hulp/steun gebruik te kunnen maken. 

Een greep uit de vele werkzaamheden: 

  • Meewerken van ouders op school bevorderen. 

  • Medeorganiseren van diverse activiteiten op school. 

  • De ouderbijdrage beheren. 

  • Boekenverkoop (Kinderboekenweek) 

  • Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest. 

  • Musical/afscheidavond groep 8 

De volgende activiteiten zijn dit jaar o.a. georganiseerd: 

Projectweken/10 jarig bestaan/kijkavond 

Dit jaar stonden de projectweken in het teken van ´Voeding en Beweging´.  

Tevens bestond onze school 10 jaar. Er was een wedstrijd per klas voor de meest originele zelfgemaakte 10. (Denk hierbij aan een schilderij met 10 erop door de kinderen zelf gemaakt , of handjes opgeplakt). De winnende groep mocht op het schoolplein de 10 vormen voor de groepsfoto.  

De kinderen hebben veel over geleerd over ´Voeding en Beweging´. Op de laatste donderdag gaven ze een echte dansvoorstelling met dansstijlen uit diverse landen, die ze deze ochtend geleerd hadden van een echte dansjuffrouw. Op de slotavond was het groot en hebben de kinderen de ouders, opa´s, oma´s broertjes en zusjes die mochten komen kijken de gerechten uit de verschillende landen laten proeven. Er was een kijkavond in de klassen, er konden lootjes worden gekocht voor het rad van avontuur met daarbij mooie prijzen en er stonden buiten verschillende springkussens. 

Schoolfotograaf 

Elk nieuw schooljaar komt er een fotograaf op school, die van alle kinderen portretfoto’s en klassenfoto’s maakt. Ook kunnen broertjes en zusjes met elkaar op de foto. 

Sinterklaas 

Het sinterklaasverhaal speelde dit jaar af in school. De Dubbeldekker heeft school op seef gehaald en sint speelde hier handig op in. De pieten dachten dat zij het wel even goed zouden doen in het verkeer en alle verkeerregels kende, maar daar kwam natuurlijk niks van terecht. Gelukkig weten de kinderen van De Dubbeldekker wel hoe het moet. Natuurlijk had sinterklaas voor ieder kind een cadeau bij zich. 

Kerst 

Woensdagochtend was er voor heel de school kerstcrea, dit was erg leuk met voor iedere groep leuke dingen om te doen. Als klap op de vuurpijl werden er verse oliebollen gebakken.  Donderdagavond was er een optreden geregeld door Wilhelmina, daarna was er weer eten in de klassen, ieder kind had weer wat lekkers of bruikbaars meegenomen.  

Nationale voorleesdagen/Complimentendag 

De voorleesdagen stonden in het teken van Fiep Westendorp. Heel de dag stond de Fiepbus ( Een rode Dubbeldekker) op het schoolplein. Elke klas kreeg de kans om hem te bezoeken en er opdrachten in te doen of lekker te kleuren of te spelen. Er was zelfs aan de 3 jarige gedacht, konden ze gelijk even een kijkje nemen om te zien hoe leuk onze school is. 

Bioscoopavond 

Een avond in het jaar wordt de school omgetoverd in een bioscoop. De kinderen mogen kiezen tussen verschillende films, geschikt voor hun leeftijd. En krijgen popcorn/snoep en drinken. 

Paasviering 

Groep 7 en 8 waren dit jaar met de paasviering op kamp en hebben daar een paasontbijt gehad. Groep 1 t/m 6 kreeg een gezellig paasontbijt op school.  Aan het einde van de ochtend was er groepjes bingo met leuke prijzen en hebben de kinderen eieren gezocht. 

Overige activiteiten waar we aan meegewerkt hebben, te weten: 

* Musical groep 8 (regelen catering) 

* Versieren van de school bij feesten 

* Opendag school 

* Sportdag 

* Open podium 

 


Begroting 2017-2018

  Sinterklaas Halloween Kerst Schoolontbijt Bioscoop Pasen Sportactiviteiten Musical Etalage Bankkosten Overig Projectweek    
  Sinter-klaas Hallo-ween Kerst Voorlees-dagen Bios-coop Pasen NAR-dag Musical Etalage Bank-kosten Overig Project-week    
                             
                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      
                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      
                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      
                             
      1.600,00               -        500,00      150,00      125,00      450,00  -       100,00               -        175,00      325,00      175,00     3.600,00
                   -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                     -      
                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -      
      1.600,00               -        500,00      150,00      125,00      450,00               -        100,00               -        175,00      325,00      175,00