Medezeggenschapsraad


Via deze link kunt u kennis maken met onze MR:
/syndeo_data/media/MR_-_Kennismaking_met_de_MR.pdf
 


U kunt hier de MR verslagen teruglezen:
/syndeo_data/media/Jaarverslag_MR_schooljaar_2020-2021.doc
/syndeo_data/media/Jaarplan_MR_2122.docx


/syndeo_data/media/Jaarverslag_MR_schooljaar_2020-2021.doc

/syndeo_data/media/Notulen_donderdag_20_januari_2022.pdf

/syndeo_data/media/Notulen_donderdag_10_maart_2022.pdf

/syndeo_data/media/Notulen_donderdag_14_april_2022.pdf

/syndeo_data/media/Notulen_donderdag_9_juni_2022.pdf

/syndeo_data/media/Notulen_donderdag_29_september_2022.pdf