Ouders


Kinderen presteren beter en voelen zich op school meer op hun gemak als ze weten dat hun ouders een goed contact hebben met de school. Wij proberen u bij de school te betrekken door middel van:
- de ouderavonden (informatieavonden en rapportageavonden);
- de schoolgids;
- onze website (komend jaar een hele nieuwe site met bijbehorende app)
- de (digitale) nieuwsbrief/ incidentele brieven;
- uitnodigingen bij bijzondere activiteiten die op school plaats vinden.
Vanaf uw kant kunt u op diverse niveaus en op diverse manieren contact met de school onderhouden en of participeren in de school. U kunt denken aan:
- de geboden informatie en contactmogelijkheden vanuit school actief te benutten;
- op eigen initiatief de school contacteren (bezoeken, mailen, bellen);
- lid worden van de activiteitencommissie of medezeggenschapsraad;
- hulpouder zijn.