Ouders


Kinderen presteren beter en voelen zich op school meer op hun gemak als ze weten dat hun ouders een goed contact hebben met de school. Wij proberen u bij de school te betrekken door middel van:
- de ouderavonden (informatieavonden en rapportageavonden);
- de schoolgids;
- onze website (komend jaar een hele nieuwe site met bijbehorende app)
- de (digitale) nieuwsbrief/ incidentele brieven;
- uitnodigingen bij bijzondere activiteiten die op school plaats vinden.
Vanaf uw kant kunt u op diverse niveaus en op diverse manieren contact met de school onderhouden en of participeren in de school. U kunt denken aan:
- de geboden informatie en contactmogelijkheden vanuit school actief te benutten;
- op eigen initiatief de school contacteren (bezoeken, mailen, bellen);
- lid worden van de activiteitencommissie of medezeggenschapsraad;
- hulpouder zijn.

Hoe de communicatiemiddelen werken kunt u lezen in de volgende info:
/syndeo_data/media/reizigersinfo.pdf
 


Oudertips:
Hierbij de link naar tips naar aanleiding van onze sociaal emotionele ontwikkelingslessen:

Algemene oudertips:
/syndeo_data/media/Zien_Bijlagen_voor_ouders.pdf

Thema grenzen:
/syndeo_data/media/Grenzen_stellen.pdf


Thema ruzies en conflicten:


Groep 1 t/m 4:
/syndeo_data/media/08_Mijn_kind_kan_een_ruzie_goed_maken.pdf

Groep 5 t/m 8

/syndeo_data/media/08_Mijn_kind_kan_een_ruzie_goed_maken_BB.pdf


Thema Inlevingsvermogen ( iets doen voor een ander, rekeing houden met een ander)

Groep 1 t/m 4:
/syndeo_data/media/Oudersuggesties_Inlevingsvermogen_groep_1-4.pdf

Groep 5 t/m 8:
/syndeo_data/media/Oudersuggesties_Inlevingsvermogen_groep_5-8.pdf


Thema  verliefd:
Leuke site voor ouders met wat informatie:
https://www.online-opvoedhulp.nl/verliefdheid-bij-kinderen-en-pubers/