Groep 3
Roos Laurens, Wijna Duim

Welkom in groep 3Groep 3 bestaat uit 21 kinderen, 7 jongens en 14 meisjes. 
Juf Roos is er op  maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
Juf Wijna is er op dinsdag. 

Elke week hebben twee kinderen 'weekbeurt', zij helpen de hele week de juf in de klas. 
Denk hierbij aan het uitdelen van de werkboeken, het sluiten van de ramen en het vegen van de vloer. 
Omdat zij een aantal klusjes hebben na schooltijd, zal de weekbeurt 5 minuten later naar beneden komen. 

De jassen en de tassen kunnen de kinderen beneden ophangen aan de oostkant van de school. 
Het eten en drinken voor de kleine pauze wordt door de kinderen meegenomen naar de klas. 
Vanaf 9 septeber wordt er beneden afscheid genomen en komen de kinderen zelf naar boven.
Eens in de zoveel tijd is er een open inloop, waarbij ouders en verzorgens een kijkje mogen nemen in de klas. 
Van 8:15 tot 8:30 zijn jullie welkom om mee te kijken met de kinderen.  
Tussen de middag en aan het einde van de dag worden de kinderen afgezet bij de luizenzakken. 
De kinderen gaan zelf naar degene die hen mee naar huis neemt. 

We gymen in sporthal Cromstrijen 
Maandagmiddag gymmen we van 14:15 tot 15:15.
De kinderen worden om 15:15 naar het schoolplein gebracht bij de hoofdingang.  
Donderdagmiddag gymmen we van 13:15: tot 14:15.
De kinderen verzamelen om 13:10 op het schoolplein bij het hek van de hoofdingang. 
Het is belangrijk dat de kinderen gymkleding en gymschoenen meenemen. 

Aan het einde van de schoolweek wordt onze groeppagina op de website bijgewerkt. 
Op de groepspagina is o.a. een agenda te vinden, maar ook is er te lezen wat de klas gedaan en geleerd heeft. 
Als u regelmatig een kijkje neemt op onze groepspagina, zou dat erg fijn zijn.