Groep 6
Els van Hemert, Suzanne Vogelaar

 
Wat hebben we deze week gedaan:

 Gelukkig Nieuwjaar!!
 

 

Taal:

We zijn bezig met blok  5. Dit thema gaat over contact
We leren het volgende:
* Bij woordenschat leren we woorden die te maken hebben met post en internet
* De betekenis van een nieuw woord onthouden .
* Hoe je de betekenis van een onbekend woord kunt vinden
* Wanneer je u of  jij schrijft
* Hoe je een email schrijft aan iemand die je niet kent
* Hoe je het doel van de spreker herkent
* Goede argumenten bedenken voor een discussie

Woorden van woordenschat:

de aanleiding                                      iemand in de arm nemen                             de bevinding
het communicatiemiddel                  compleet                                                         eveneens
overnemen uit                                     reeds                                                                de reeks
het stuk                                                het thema                                                        verschijnenRekenen: 
We zijn begonnen aan het volgende blok. Het thema is Paardensport.
We leren:

* Tellen met sprongen van 1000
* De positiewaarde  van cijfers in een getal komt terug.
* Op welke 2 manieren we de getallen tot 10.000 uit kunnen spreken.
* Ligt 2538 dichterbij 2000 of 3000 is een oefening 
*  Handig rekenen 275+ 99 bijv
* Optellen en aftrekken tot 10000
* Vermenigvuldigen en delen worden ook in dit blok weer geoefend.
Bijv 321:8 = 1500:5=
* Er wordt aandacht besteed aan tijdsduur.
* We oefenen met kommagetallen

Spelling:
In Blok 5 is nieuw: woorden met -heid.  (terwijl je -hijt hoort)

We herhalen:
* sterke en zwakke werkwoorden
* De persoonsvorm in de tegenwoordige tijd
* woorden met een -d als je een -t- hoort.
* de woorden dirigent en auto's

Schrijven:
We letten op:
* puntjes op de i, ij, ie, ei. en aan einde van de zin.
* of de lussen lang genoeg zijn.
*Hoofdletters.
of de a,m o  dicht gemaakt zijn.


Geschiedenis:
We hebben de tijd van 1700- 1800 afgerond.
De volgende periode is van 1800-1900. De tijd van de burgers en stoommachines. We hebben het over het ontstaan van de stoommachine. De Industriële Revolutie had tot gevolg dat het werk steeds sneller en met minder mensen gedaan kon worden. 
De kinderen leren:
* dat er vanaf deze tijd steeds meer fabrieken gebouwd worden.
* dat veel mannen, vrouwen en kinderen in de fabrieken werken
* dat veel spullen nu in fabrieken worden gemaakt
* dat de fabriekssteden steeds groter werden
* dat door de uitvinding van de telegraaf informatie over lange afstanden verstuurd kon worden
* dat in deze tijd de stoomtrein is uitgevonden
* zich een beeld te vormen

Aardrijkskunde:

Hoofdstuk 3 hebben we helemaal al behandeld. Na de vakantie krijgen de kinderen op 7 januari de samenvatting en topolijstje mee om te leren. De toets is dan 14 januari 2019.
 Het ging over ons voedsel. Waar het vandaan komt; grondstoffen, producten, landbouwbedrijven, veeteeltbedrijven, grasland , akkerland.

Agenda:


10 januari:                   boekbespreking Esmay
14 januari:                   start Cito
18 januari:                   zwemmen
22 januari:                   spreekbeurt Junior
24 januari:                   boekbespreking Timo
30 januari:                   voorleesactiviteit


Weekbeurt: Darion en Yordi

Els en Suzanne


Boekbespreking
De boekbesprekingen gaan we op de donderdagen doen.
De uitleg volgt nog op papier.
Hier is alvast de indeling:
Kayleigh     6 dec
Jesse          10 jan
Evy             17 jan
Timo          24 jan
Esmee N   31 jan
Vlam          7 febr
Daisy       21 febr
Esmay        7 mrt
Bas           14 mrt
Junior       21 mrt
Darion      28 mrt
Xavi              4 apr
Yordi          11 apr
Stian          18 apr
Marit             9 mei
Isabeau      16 mei
Esmee R     23 mei
Shimaa      6 juni
Wang       13 juni
Daan        27 juni
Jaylynn      11 juli

spreekbeurten

De spreekbeurten gaan we op dinsdagen doen.

De uitleg volgt nog op papier.
Hier is alvast de indeling:
Kayleigh  27 nov
Esmee R   5 febr
Junior        22 jan
Shimaa    29 jan
Daan       12 febr
Jesse       19 febr
Isabeau   5 mrt
Wang     12 mrt
Marit      19 mrt
Timo      26 mrt
Daisy       2 apr
Jaylynn    9 apr
Evy        16 apr
Esmee N   7 mei
Vlam       14 mei
Darion    21 mei
 Bas         4 juni
Xavi       11 juni
Stian     18 juni
Esmay H  9 juli
 

Oproep SEEF!
Voor onze verkeerslessen van SEEF! hebben we een uurtje ongeveer uw hulp nodig.
Dat is op woensdag 12 september en woensdag 14 november om 11.00 uur  om fietsoefeningen op het plein te doen.
En op woensdag 15 mei om 8.30 uur voor een fietsroute door het dorp.
Laat het ons weten, als u wilt helpen.
De kinderen moeten hun fiets dus meenemen op die dagen!
Graag aanmelden bij Els of Suzanne