Groep 5
Richard Rakk√©, Suzanne Vogelaar

 
Groepsnieuws

Welkom op de infopagina van groep 5

Volgende week alweer de laatste Cito-toetsen deze gaan over begrijpend lezen.


Hieronder kunt u lezen waar uw kind de komende periode aan gaat werken.

Rekenen:
We zijn begonnen aan blok 4 en de kinderen gaan het volgende leren:
* Getallen tot 1000 precies op de getallenlijn plaatsen;
* De relatie tussen vermenigvuldigen en delen. (24:4=6 want 6x4=24);
* Vijfminutenstanden benoemen op de digitale klok. (9:35: het is vijf over half tien 's ochtends.);
* Optellen en aftrekken over het honderdtal met verschillende strategiën. (672+283, 672-283);
* Kilo's en grammen;

Taal:
Thema 5 contact en de kinderen gaan het volgende leren:
* Woordenschat leren we woorden die te maken hebben met contact;
Bv: de inhoud; het advies; de mening; iemand op zijn woord geloven etc.
* Schrijven, een instructie schrijven;
* Luisteren en spreken, naar een discussie luisteren.
* Kijk op Taal, leren wat een taal is.

Spelling:
We werken aan blok 6 en de kinderen gaan het volgende leren:

* Woorden spellen met f,-v,-s en z
* Woorden spellen met lange- en korte klanken

Geschiedenis:
De kinderen gaan leren in het komende blok van geschiedenis:
Over de tijd van de monniken en ridders:
- Een kasteel in nood;
- Een sterk huis;
- Wonen in een kasteel
- Ploeteren op het land;
- Zelf naar een kasteel;

Aardrijkskunde:
In het volgende blok gaan ze het volgende leren:
* Wie komen er in de supermarkt?
* Hoe lang is de weg?
* Wat gebeurt er in de supermarkt?
Daarnaast leren ze nog een aantal begrippen zoals:
- de fabriek;
- het product;
- de afstand;
- de schaal;
- de veiling.


Hieronder een opsomming van belangrijke datums:

Spreekbeurten en boekbesprekingen.
Vanaf 13 december gaan de kinderen een boekbepreking  en een spreekbeurt presenteren.
Het schema is al een keer gemaild en hieronder staan de eerstvolgende vermeld.
 
   
   
   
13 december Izzy boekbespreking
8 januari  Luuk spreekbeurt
10 januari Kai boekbespreking
15 januari Aerin spreekbeurt
17 januari Aidan boekbespreking
22 januari  Kieke spreekbeurt
24 januari Mickie boekbespreking
29 januari Justin spreekbeurt
31 januari Shane boekbespreking

Weekbeurt: Luuk & Izzy

Groetjes en een fijn weekend,
Suzanne & Richard