Groep 5
Richard Rakk√©, Suzanne Vogelaar

 
Groepsnieuws

Welkom op de infopagina van groep 5

Wij wensen iedereen een sprankelend en gezond 2019 toe
De eerste week school na de kerstvakantie zit er al weer op.  Deze week hebben we de eerste spreekbeurt en boekbespreking van 2019 gehad en wat hebben ze het fantastisch gedaan!

Hieronder kunt u lezen waar uw kind de komende periode aan gaat werken.

Rekenen:
We zijn begonnen aan blok 4 en de kinderen gaan het volgende leren:
* Getallen tot 1000 precies op de getallenlijn plaatsen;
* De relatie tussen vermenigvuldigen en delen. (24:4=6 want 6x4=24);
* Vijfminutenstanden benoemen op de digitale klok. (9:35: het is vijf over half tien 's ochtends.);
* Optellen en aftrekken over het tienvoud op de getallenlijn. (45+7, 83-5);
* Oppervlakte bepalen;

Taal:
Thema 4 en de kinderen gaan het volgende leren:
* Woordenschat leren we woorden die te maken hebben met vriendschap;
Bv: de beslissing; de brutaliteit; de humor; de reden en vergeven.
* Schrijven, waarom je iets doet of wilt. Een kort verhaal schrijven.
* Luisteren en spreken, een presentatie geven, vertellen wat je van een presentatie vindt.
* Kijk op Taal, de tegenwoordige- en verleden tijd van werkwoorden.

Spelling:
We gaan werken aan blok 4 en de kinderen gaan het volgende leren:

* Woorden die eindigen op -lijk; hoor je op het eind van een meerlettergrepig woord /luk/ dan schrijf je lijk; 
* Hoor je aan het eind van een klankgroep een korte klank, dan schrijf je altijd twee medeklinkers.
b.v: mollen, putten.
* Een lange klank aan het eind van een klankgroep, dan schrijf je a,e,i,o ofu.
* Hoor je aan het eind van een woord /t/ of /p/, maak dan het woord langer. Dan hoor je of het met een d/t of b/p geschreven moet schrijven.

Geschiedenis:
De kinderen gaan leren in het komende blok van geschiedenis:
Over de tijd van de Grieken en Romeinen deze is verdeeld over 5 hoofdstukken:
- De wraak van de Friezen;
- Een Romeins fort;
- Een Romeins huis;
- Handel in de Romeinse tijd;
- Van de Romeinen;

Aardrijkskunde:
In het volgende blok gaan ze het volgende leren:
* Ga je winkelen of boodschappen doen?
* Hoe kom je bij de winkels?
* Waar zitten de winkels?
Daarnaast leren ze nog een aantal begrippen zoals:
- de buurtwinkel;
- de woonwijk;
- de legenda;
- de symbolen;
- het winkelcentrum.


Hieronder een opsomming van belangrijke datums:

Spreekbeurten en boekbesprekingen.
Vanaf 13 december gaan de kinderen een boekbepreking  en een spreekbeurt presenteren.
Het schema is al een keer gemaild en hieronder staan de eerstvolgende vermeld.
 
   
   
   
13 december Izzy boekbespreking
8 januari  Luuk spreekbeurt
10 januari Kai boekbespreking
15 januari Aerin spreekbeurt
17 januari Aidan boekbespreking
22 januari  Kieke spreekbeurt
24 januari Mickie boekbespreking
29 januari Justin spreekbeurt
31 januari Shane boekbespreking

Weekbeurt: Anna & Mickie

Groetjes en een fijn weekend,
Suzanne & Richard