Groep 4
Jacqueline Aalbers, Roos Laurens

 
Groepsnieuws
Afgelopen week
Een korte week met onstuimig weer. Gelukkig konden we bijna elke kleine pauze naar buiten om uit te waaien.
Donderdag was er voor de laatste keer tennis-/voetballes.
De nieuwe ronde ontdekuren zijn ook weer van start gegaan. De volgende onderdelen komen aan bod: dansen, Spaans, gezelschapsspelletjes en handvaardigheid (we kunnen nog restjes wol gebruiken).
Er staan weer veel cijfers in Parnassys van de toetsen die de kinderen gemaakt hebben.

De kinderen kunnen thuis op de PC aan de slag met de programma's Nieuwsbegrip en Ambrasoft.
Heeft u  niet de juiste inloggegevens, neem dan even contact met juf Jacqueline op.


Wat staat er voor 18-22 maart op het programma?

In juni gaan we op piratenkamp, we hebben veel leiding nodig, dus u kunt zich hiervoor aanmelden, iedereen die zich opgeeft kan mee, er wordt niemand uitgeloot.

Voortaan staat juf Annelies donderdag middag voor de klas.


Weekbeurt:  Eva en Saar

Rekenen:
We starten met blok 6 af, dat als thema "Schateiland" heeft.
In dit blok werken we aan:
- herhalen de tafel van 2, 3, 4, 5 en 10
- plus- en minsommen over een tiental ( 28+4, 34-7)
- plussommen met tientallen erbij (34+30=)
- minsommen met tientallen eraf (45-30)
- klok: introductie kwartieren
- +/- sommen tot 100 (48+23, 62-24)
- oriëntatie op delen
- meten: met de liniaal
 

Basisvoorwaarden voor goed rekenen in groep 4 zijn:

- de getalnotatie goed weten (getallen niet meer omdraaien)
- verliefde getallen weten (2 getallen zijn samen 10, bijv. 3+7) 
- dubbelsommen (5+5, 3+3)
- opbouw van een getal 45= 40+5
- de telrij tot 100 weten, dus vooruit tot 100 en achteruit van  100 tot 0 kunnen tellen.
- meten met een liniaal
- klokkijken: hele  uren
- getal afronden, welk tiental zit het dichtste bij

Spelling:
Deze week oefenen we woorden met -cht.
De regel is: hoor je na een korte klank -gt, dan schrijf je altijd cht, behalve bij : hij zegt, hij legt, hij ligt
De woorden staan bij 4.7.1, in het oefenboekje.

Lezen:
We lezen in deel 3 "Over mieren en andere dieren", dit is een omnibus, dus allemaal korte verhalen over dieren.
- Op maandag hebben de kinderen 30 minuten tutorlezen, alleen of met z'n tweeën hebben de kinderen een tutor uit groep 8, die met de kinderen leest.
-Met lezen oefenen we vooral op tempo en op toon lezen.

Schrijven:
- we leren de hoofdletters en goed aan elkaar schrijven
- We werken in deel 4b.

Taal:
We herhalen nog wat dingen uit blok 5 met als thema "contact", daarna tarten we met blok 6 met als thema "Vrij"
- in elk taalblok komen de volgende onderdelen aan bod: woordenschat, schrijven, luisteren/spreken en kijk op taal
- woordenschat: woorden bij een afspraak maken
- schrijven: stripverhaal schrijven
- luisteren/spreken: afpraak per telefoon maken
- kijk op taal: gebeurtenien op chronologische volgorde zetten

SEO:
We werken aan het onderwerp: helpen

Op de agenda:

Vrijdag 22 maart: Bioscoopavond, om 20.30 uur haalt u uw kind op in het lokaal waar het film gekeken heeft.
Dinsdag 2 april: Buitenlesdag
Woensdag 3 april: Open dag
Donderdag 4 april: Avondschool van 18.30-19.30 uur
Donderdag 18 april: Koninklijk Pasen
Woensdag 15 mei: 3e Seefles allemaal fiets meenemen
Vrijdag 17 mei: Natuurles bij het Hoekse Waards Landschap. Rijders en begeleiders nodig. Tot nu toe 1 aanmelding. 
Donderdagavond  6 juni tot vrijdagmiddag 7 juni piratenkamp. U kunt zich al opgeven als begeleider.