Groep 4
Els van Hemert, Marjolein van Golden

 
SEEF-les
Woensdag 13 november komen weer de kinderen met hun fiets naar school.
We gaan dan de tweede SEEF-verkeersles doen.
Wie wil er  helpen ??

Wat leren we:

We besteden in de groep veel aandacht aan de volgende slogans:
       "Stop, hou op!"
       " Let op jezelf"
        "We praten met een rustige stem". 
Ook het toiletbezoek is besproken en wordt in de gaten gehouden.
Wie zijn concentratie  niet vast kan houden, mag in het stilte-hoekje gaan zitten of een eigen koptelefoon opzetten. Zo komt het werk  toch op tijd af.
Soms heeft iemand wat meer tijd nodig en die maakt het dan in de kleine pauze af.


Rekenen:
Blok 2 is afgerond en de toetsen zijn gedaan. 
In blok 3 gaan we aandacht besteden aan:
 -- betaal met zo weinig mogelijk munten en biljetten een bepaald bedrag.
---  de kalender 
---sprongen van 10 op de getallenlijn vooruit en achteruit.  (35-45-55-65,   98-88-78-68)
--- tafels van 2, 5 en 10.
---sommen als  9+5   12-9


Taal:
We leren nieuwe woorden rondom een thema .
Deze nieuwe woorden leren de kinderen ook goed over te schrijven.
We maken opdrachten in ons taalschrift, maar ook in ons werkschrift.
Blok 3 heeft als thema "School" en "Samenwerken"
We gaan leren :
---over werkwoorden
--- hoe je afspraken met elkaar maakt.
---samengestelde woorden maken.
---hoe je een begin van een tekst schrijft.

Spelling:
Het  blok is afgesloten met een dictee. De resultaten staan in Parnassys.
Het volgende blok behandelt woorden met  sch- en schr- woorden. (schroeft, schrijft)
En woorden met -ng - nk, (slang, slank)   en f-woorden. (fiets)

Schrijven:
Wat doen ze hun best om mooi te schrijven!  Echt leuk om dat te zien.
We gaan de hoofdletters leren schrijven.  We zijn met de  N begonnen.

Naast deze serieuze leervakken hebben we gelukkig ook tijd voor expressievakken.
Deze week het lied "Wat een herrie!"  ;-)


 

Half 9
Om half 9 start de les. 
Ruim voor die tijd komen de kinderen  binnen. 
We begroeten hen 's morgens met een hand bij de deur van het lokaal en ze mogen dan een werkje gaan doen.
Om 12.00 uur en om 15.15 uur komen we met z'n allen naar buiten. Alleen de weekbeurt komt iets later.

 

Weekbeurt

Twee kinderen maken aan het einde van de dag het lokaal extra netjes.
 In de week van 4 november zijn dat Merel en Jana.
In de week  van 11 november zijn dat Reno en Zein.