Groep 4
Jacqueline Aalbers, Roos Laurens

 
Groepsnieuws
Afgelopen week
Een korte week, maandag vrij ivm 2e Pinksterdag en woensdag Paardenmarkt.
We deden een rekentempotoets met keersommen. Ons doel was gemiddeld 56 sommen halen en het werden er 55. Jammer, net niet gehaald.
We zijn gestart met de Citotoetsen, dus opperste concentratie en precies werken zijn erg belangrijk.

Vrijdag kwam juf Carolien in trouwjurk met haar Richard naar school. We hebben het bruidspaar toegezongen en zijn met z'n allen op de foto gegaan.

De kinderen kunnen thuis op de PC aan de slag met de programma's Nieuwsbegrip en Ambrasoft.
Heeft u  niet de juiste inloggegevens, neem dan even contact met juf Jacqueline op.


Wat staat er voor 17=21 juni op het programma?

Weekbeurt:Saar en Thomas

Rekenen:
We werken in blok 78 met als thema "Onderweg".
In dit blok werken we aan:
- herhalen de tafel van 2, 3, 4, 5, 6 en 10
- +/- sommen tot 100 (48+23, 62-24)
- delen: verdeelsituaties
- klok: hele en halve uren digitaal en analoog, kwartieren analoog
- getallen dubbelen en halveren
- verhoudingen
- sommen met kleine verschillen (42-39)
Deze week doen we een tempotoets met +/- sommen tot 20
 

Basisvoorwaarden voor goed rekenen in groep 4 zijn:

- de getalnotatie goed weten (getallen niet meer omdraaien)
- verliefde getallen weten (2 getallen zijn samen 10, bijv. 3+7) 
- dubbelsommen (5+5, 3+3)
- opbouw van een getal 45= 40+5
- de telrij tot 100 weten, dus vooruit tot 100 en achteruit van  100 tot 0 kunnen tellen.
- meten met een liniaal
- klokkijken: hele  uren, halve uren
- getal afronden, welk tiental zit er het dichtste bij

Spelling:
Deze week doen we een controledictee over de volgende spellingafspraken: woorden met aan het eind een lange klank (zo, nu, ja, nee) en woorden die aan het eind van een klankgroep een lange klank hebben (haven, piraat), woorden met ch en cht, woorden met een d achteraan , eer/eur/oor en woorden met auw.
Dus oefenen maar.
De woorden staan in het oefenboekje.

Er zijn nog steeds kinderen die thuis spellinghuiswerk hebben. Ik heb tot nu toe van 6 kinderen het huiswerk terug gekregen. Door middel van het huiswerk oefenen de kinderen nog eens extra met spellingregels die ze moeilijk vinden.

Lezen:
We werken  in deel 4 "Beste vriend", dit is een vervolgverhaal.
- Op maandag hebben de kinderen 30 minuten tutorlezen, alleen of met z'n tweeën hebben de kinderen een tutor uit groep 8, die met de kinderen leest.
-Met lezen oefenen we vooral op tempo en op toon lezen.

Schrijven:
- we werken aan vlot aan elkaar schrijven in een wat smallere liniatuur.
- We werken in deel 4c.

Taal:
We werken in blok 8 met als thema "Op weg"
- in elk taalblok komen de volgende onderdelen aan bod: woordenschat, schrijven, luisteren/spreken en kijk op taal
- woordenschat: woorden bij speurtocht
- schrijven: een routebeschrijving schrijven
- luisteren/spreken: luisteren naar verschillende dingen
- kijk op taal: lidwoorden, zelfstandige naamwoorden en werkwoorden

SEO:
We werken aan het onderwerp: afscheid

Op de agenda:

Woensdag 3 juli: Studiedag, de kinderen zijn die dag vrij
Maandag 8 juli: Gespreksavond
Donderdag 11 juli: afscheid juf Jacqueline
Dinsdag 16 juli: musical groep 8
Donderdag 18 juli: rapporten mee, laatste lesdag