Groep 1/2 A
Lotte Wesselink, Wijna Duim

 


weeknieuws
Agenda
Woensdag 6 november: Seefles
Donderdag 5 december: sintviering
Vrijdag 6 december: Groep 1/2 vrij
Donderdag 19 december: Kerstviering
Vrijdag 20 december: Groep 1/2 en 3/4 vrij, groep 5 t/m 8 middag vrij

Thema 
Van 11 november tot 19 december werken we in de klas aan het thema 'feest', passend bij sinterklaas en kerst.
Doelen van groep 1 waar we o.a. aan gaan werken:
Rekenen:
Lang-kort/hoog-laag/dik-dun
vol-leeg/veel-weinig
Praten over getallen en hoeveelheden mbt het thema 
Meetkundige begrippen zoals achter, naast, in, op, dichtbij, ver, etc.
Bouwt ruimtelijk en komt los van stapelen
Kent de basiskleuren rood, blauwe, groen en geeld
Kent de basisvormen als driehoek, cirkel en vierkant
Taal:
Boek voorspellen,
Verhaal navertellen
Gespreksregels
Woordenschat verbreden rondom het thema feest
Motoriek:
Gooien en vangen
Springen: Landt op zijn voeten en kan meteen weer verder
Balanceren
Knippen langs een rechte lijn
Pengreep

Doelen van groep 2 waar we o.a. aan gaan werken:
Rekenen:
Hoeveelheden vergelijken en ordenen.
Hoeveelheden schatten, tellen en neerleggen tot 12
Grootste-kleinste, langste-kortste, hoogste-laagste, dikste-dunste, meeste-minste, zwaarste/lichtste,
duurste-goedkoopste
Beschrijven waar voorwerpen in de ruimte staan mbv ruimtelijke begrippen
Eenvoudige plattegrond lezen
Eenvoudige bouwwerken nabouwen vanaf het platte vlak
Taal:
Eigen naam lezen
Rijmen op éénlettergrepig woord (bus-kus)
Verhaal voorspellen
Verhaal navertellen
Woordenschat verbreden rondom het thema feest
Motoriek:
Pengreep
Gooien en vangen
Springen: maakt loopsprong
Knippen langs een gebogen lijn

Lettertafel
Vanaf maandag 4 november starten we met de letter 'f', van fiets, fles en flamingo. Het is belangrijk dat de letter klankzuiver uitgesproken wordt, dus niet als 'ef'. De kinderen leren dan namelijk de juiste klank bij de letter, wat een voorbereiding is op het leren lezen. Op maandag 4 november mogen de leerlingen allemaal iets meenemen wat begint met de letter 'f'. Dit voorwerp blijft dan 2 weken op de lettertafel in de klas staan.