Groep 6
Suzanne Vogelaar, Carolien de Kreek

 
groepsnieuws
bewerkt op 8-11-2019

Wat hebben we gedaan deze week en wat gaan we doen:

Deze week en volgende week hebben we een snuffelstagaire in de klas. Haar naam is Micka en ze zit op het Wellant College.

We zijn weer begonnen met ontdekuur.
De kinderen krijgen twee lessen in:

* Muziek
* EHBO
* Mediawijsheid
* Textiel

Woensdag hebben we Seefles. Kinderen graag op de fiets naar school. 

Rekenen

We zijn begonnen met blok 3. Het thema is: De Zeeuwse kust
Wat leren we:
* orientatie op de getallen tot 10.000. Wat zijn de buurgetallen van 1478 bijv. We tellen met sprongen van 50 en oefenen met de buurgetallen.
* optellen en aftrekken tot 1000. In dit blok oefenen we ook handig rekenen en kolomsgewijs rekenen ( de getallen onder elkaar). In dit blok komen ook de minsommen aan bod.
* vermenigvuldigen en delen. Sommen als 810:9=  En sommen als 4x80=  4x800= 40x80= 400x8=. Sommen als 4x198 ongeveer uitrekenen.
* tijd. Analoog en digitaal klokkijken en tijdsduur berekenen. We doen dit door middel van dienstregelingen van bussen
* meten: We oefenen met de kommanotatie . Bijv 175 cm = 1,75 m
* meetkunde: We oefenen met de schaal.  Bijv. 1 cm op de kaart is in het echt 20 meter. We leren de centiliter. Nu hebben we het volgende rijtje compleet: liter - deciliter- centiliter- en milliliter

Taal

Het thema van blok 2 is "Gezond". We leren het volgende:

Woordenschat: woorden bij het thema uiterlijke verzorging. De betekenis van een woord onthouden door het synoniem bijv het parfum= het geurtje. Woorden met het thema schoon , hygiene.  Figuurlijk taalgebruik herkennen
Luisteren en spreken: Een interview voorbereiden en houden. Leren een instructie uit te voeren
Kijk op Taal: Oefenen met het aanwijzend voornaamwoord en het bijvoeglijk naamwoord

Spelling

Blok 3

We leren de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd. Werkwoorden met aan het eind een -d in de ik vorm. Ik vind bijv.
We leren woorden als circus ( In sommige woorden hoor je een s of k , maar je schrijft ze met een c. Deze woorden moet je onthouden)
We herhalen woorden als dirigent. ( weetwoord de i klinkt als een ie)
We herhalen knabbelen ( (woorden met -elen aan het eind)
We herhalen geit ( weetwoorden met een ei/ij)
We herhalen pauw ( weetwoorden je  hoort niet of een woord met au of ou geschreven moet worden. Deze moet je onthouden)

Aardrijkskunde 
Hoofdstuk 2 gaat over: Hoe belangrijk is jouw stad?

We leren:
* dat Nederland 4 grote hoofdsteden heeft die samen de Randstad vormen.
* dat de groten steden een nationaal belang hebben en dat kleine steden voorals belangrijk zijn voor de mensen die er omheen wonen.
* hoe groot en belangrijk hun eigen stad is

Geschiedenis

We hebben de Gouden Eeuw gehad. We gaan door met de tijd van 1700-1800. De tijd van de pruiken en revoluties.

We leren het volgende:

* Hoe een school er in de 18e eeuw uitziet
* Dat een schoolmeester vaak meer tijd was met orde houden dan lesgeven
* Hoe rijke mensen in de 18e eeuw leefden en welke kleren ze droegen.
* Hoe de huizen waarin ze woonden, eruit zagen
* Dat de krant toen anders was dan die van nu
* Dat de meeste mensen arm waren en in krotten woonden
* Dat de mensen hard moesten werken voor weinig geld
* Hoe de mensen vroeger reisden
* Hoe de dilligence en de trekschuit werkten
* Dat vroeger dingen anders waren
* Dat we sommige dingen nog steeds hetzelfde doen
* Dat er in de 18e eeuw veel kindersterfte was

H (humanistisch) V (vormings) O (onderwijs)

Op donderdag krijgen de kinderen HVO van juf Gien. Wat houdt dit precies in.
We leren het volgende:

* Jezelf beter leren kennen. Op een creatieve manier onderzoek je wat je zelf belangrijk, interessant, goed, leuk of vervelend vindt in je leven en hoe je daarmee omgaat.
* De ander leren kennen. Je leert luisteren naar elkaar en openstaan voor wat anderen vinden, voelen, willen en doen. Je vergelijkt je eigen mening met die van andere kinderen enleert dat er overeenkomsten en verschillen zijn.
* Keuzes leren maken. Je bekijkt  je eigen denken en doen op kritische wijze. Dit doe je aan de hand van verhalen en ervaringen die je met elkaar uitwisselt. Hierbij word je aangemoedigd eigen keuzes te maken en bij tegenstrijdige keuzes te zoeken naar een oplossing
* Verschillen leren respecteren: Je onderzoekt samen met andere kinderen elkaars normen en waarden. Je leert dat je ondanks verschillen tussen mensen, culturen en geloven goed met elkaar kunt samenleven door elkaar in je waarde te laten. Je leert je inte leven in een ander, niet te snel te oordelen en een open houding te ontwikkelen.
* Verantwoordelijkheid nemen: Je leert je eigen verantwoordelijkheid te dragen. Je onderzoekt wat de gevolgen zijn van je keuzes voor anderen. 

Agenda:

5/11       Ontdekuur
12/11     Spreekbeurt Aerin
12/11     Gespreksavond
12/11     Ontdekuur
13/11     Seef! Kinderen op de fiets!
14/11     Boekbespreking Luuk
15/11    Zwemmen met kleding voor de kinderen die afzwemmen (zie brief)
19/11    Spreekbeurt Kacper
19/11    Ontdekuur
21/11    Boekbespreking Malak
26/11    Spreekbeurt Mickie
26/11    Ontdekuur
28/11    Boekbespreking Kieke
29/11    Zwemmen
3/12      Spreekbeurt Aidan
5/12      Sint viering
10/12    Spreekbeurt Izzy
13/12    Zwemmen
19/12    Kerstviering. Wilt u deze ochtend helpen? Graag opgeven bij Lotte.
20/12    Kinderen in de middag vrijWeekbeurt 30 sept - 4 okt: 
Met vriendelijke groet,
Tineke en Suzanne