Raar jaar
We horen het aldoor in de media, wat een raar jaar hebben we achter de rug. Op school is het jaar als een nachtkaars uitgegaan.
Gelukkig hebben we dinsdag het jaar nog wel kunnen afsluiten met de kinderen. Alle leerkrachten zijn ook even geweest.
Laten we hopen dat de maatregelen een goed effect zullen hebben en dat we elkaar op 18 januari weer live mogen begroeten.