Weer naar school!
Wat heerlijk dat we de kinderen weer op school mogen verwelkomen.
Vandaag hebben alle ouders via de mail een belangrijke brief over de schoolopening gekregen.