Groep 1/2 B
Annette Noordijk


info week 34
Beste ouders

Maandag 22 augustus gaan we weer van start met het nieuwe schooljaar. En dit schooljaar beginnen we met een nieuwe methode voor de kleuters. De methode heet'Kleuterplein'. 
Met doelgerichte opdrachten die opbouwen in de loop van een schooljaar biedt Kleuterplein een verantwoord onderwijsaanbod voor alle domeinen van het kleuteronderwijs.
Iedere periode bieden we twee thema's aan. Kleuterplein bevat leerlijnen voor, taal-lezen,sociaal-emotionele ontwikkeling, beeldende vorming, drama, muziel,bewegingsonderwijs, wereldorientatie/burgerschap en Engels.
Elke leerlijn is opgebouwd uit tussendoelen die uitgewerkt zijn in activiteiten op drie niveaus.

Op de informatie avond kunt u de methode inkijken en vragen stellen.

Maandag 22 augustus.
De kinderen hebben een nieuw plekje bij de kapstok. Veel kinderen kunnen hun eigen naam al lezen en zijn daarom ook in staat hun eigen kapstokje te vinden. Helpen mag altijd.
Natuurlijk mogen de ouders even mee de klas in. Het is toch altijd weer een spannende dag. Zeker voor de nieuwe kinderen.

Tot maandag 22 augustus.