Groep 1/2 B
Annette Noordijk

 
agenda
Thema 
Van 2 maart tot 9 april werken we in de klas aan het thema 'lente/pasen'.

Doelen van groep 1 waar we o.a. aan gaan werken:
Rekenen:
Voorwerpen tellen tot en met 10, synchroon en resultatief.
Herkent kleine hoeveelheden tot tenminste 6 zonder tellen door gebruik te maken van structueren bijv. dobbelstenen.
Voorwerpen ordenen van kort naar lang, laag-hoog, dun-dik, klein- groot en deze begrippen actief gebruiken.
Ordent inhoud van leeg naar vol en gebruikt actief begrippen als: vol/voller/volst, leeg/ leger/ leegst.
Gebruikt bij geld begrippen als duur,duurder/duurst, veel weinig/meer/minder geld.
Herkent een patroon van 2 voorwerpen en kan dit voortzetten door te rijgen, tekenen, kleuren. Kralenplank, ketting, bouwen.

Taal:
Boek voorspellen,
Verhaal navertellen
Gespreksregels
Woorden onderscheiden in zinnen
Letters herkennen van eigen naam
Herkent een klank in reeks losse klanken.
Tekensystemen herkennen, zoals pictogrammen, gebarentaal en mimiek.
Woordenschat verbreden rondom het thema lente

Motoriek:
Springen: Hinkelen en springen met aaneengesloten voeten.
balanceren: staat op 1 been, zowel links als rechts.

Schrijfpatronen oefenen
Pengreep
Met kleine kraaltjes een patroon leggen.

Doelen van groep 2 waar we o.a. aan gaan werken:
Rekenen:
Voorwerpen tellen tot en met 20, synchroon en resultatief.
Vanuit elk getal tot 20 verder tellen.
Eenvoudige splitsproblemen oplossen tot ten minste 10 mbv concreet materiaal.
Getalsymbolen, telwoorden en hoeveelheden tot tenminste 10 koppen aan elkaar.
Lengte vergelijken en ordenen mbv een natuurlijke maat (bijv. voet, hand)
Inhouden vergelijken en ordenen
Kan gepast betalen van voorwerpen onder de 10 euro.
Gebruikt meetkundige begrippen als: links, rechts, tegenover en tussen.
Jaarritme en seizoenen

Taal:
Leest en schrijft eigen naam
Ontdekt dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat letters en klanken corresponderen.
Voegt klanken samen tot een woord (auditieve synthese)
Onderscheidt verschillende klanken binnen een woord (auditieve analyse)
Woordenschat verbreden rondom het thema winter
Motoriek:
Springen: Huppelen en hinkelen op voorkeursbeen
Schrijfpatronen oefenen
Pengreep

Lettertafel
Vanaf maandag 2 maart starten we met de letter 'm', . Het is belangrijk dat de letter klankzuiver uitgesproken wordt, dus niet als 'em'. De kinderen leren dan namelijk de juiste klank bij de letter, wat een voorbereiding is op het leren lezen. Op maandag 2 maart mogen de leerlingen allemaal iets meenemen wat begint met de letter 'm'. Dit voorwerp blijft dan 2 weken op de lettertafel in de klas staan.
Op maandag 16 maart starten we met de letter e.
Op maandag 30 maart starten we met de letter t.