Groep 5
Richard Rakk√©, Suzanne Vogelaar

 
Groepsnieuws

Welkom op de infopagina van groep 5

De volgende activiteiten zijn gepland:
Donderdag 18 april:
De kinderen krijgen om 8:30 uur een koninklijk ontbijt. De kinderen mogen zich koninklijk verkleden. Dresscode: voor de kids, trek iets aan dat oranje gekleurd is.  
's Middags de miniroparun en sport in de sportzaal. U mag uw kind komen aanmoedigen, maar dan wel op de tribune! 

Dinsdag 14 mei:

Iedereen heeft een plastic zak van Bag2school meegekregen. De zakken worden op 14 mei opgehaald, dus voor deze datum de zak inleveren!


Woensdag 15 mei:
SEEF-les. We zoeken nog een aantal ouders die een groep kunnen begeleiden. 
Alle ouders krijgen nog een mail met informatie over deze les.

Zonder uw hulp kunnen wij deze belangrijke les niet door laten gaan!  

Hieronder kunt u lezen waar uw kind de komende periode aan gaat werken.

Rekenen:
We zijn bezig aan deel 5B, blok 3 en de kinderen gaan het volgende leren:
* Getallen tot 1000 precies op de getallenlijn plaatsen;
* De relatie tussen vermenigvuldigen en delen. (24:4=6 want 6x4=24);
* Wat is een deciliter;
* Optellen en aftrekken over het honderdtal met verschillende strategiën. (672+283, 672-283);

Taal:
Thema 7: mooi 
* Woordenschat:
leren ze woorden die te maken hebben met beeldende kunst;
Bv: de afbeelding; het voorwerp; de tekenaar; namaak etc.
-debetekenis van woorden vinden in een woordenboek.
* Schrijven:
-iets of iemand beschrijven;
* Luisteren en spreken:
-precies naar informatie luisteren.
* Kijk op Taal: 
-het onderwerp vinden in een zin.

Spelling:
We werken aan blok 8 en de kinderen gaan het volgende leren:
* Weetwoorden spellen met /ei/, /ch/ en /au/, deze woorden moeten ze onthouden. 
* Regelwoorden spellen:
-woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Bv: de verbetering, verdwalen en aanwezig.
-woorden met een korte klank aan het eind van een klankgroep. Bv: de appelflap, de zitting en hobbelig.
-woorden die samengesteld zijn. Bv: stripboek, vuiliniszak en sleepboot.

Geschiedenis:
De kinderen gaan leren in het komende blok van geschiedenis:
Over de tijd van steden en staten
Les 1: Buiten de stadsmuur;
Les 2: In de stad;
Les 3: in een middeleeuws huis;
Les 4: van dorp tot stad;
Les 5: oude steden.

Aardrijkskunde:
In het volgende blok gaan ze het volgende leren:
* Hoe ziet een weg eruit?
* Gaat deze weg naar het oosten?
* Welke wegen gaan er naar jouw huis?
Daarnaast leren ze nog een aantal begrippen zoals:
- de buis;
- de busbaan;
- de noordpijl;
- de busbaan;
- de windroos.


Spreekbeurten en boekbesprekingen.
Er zijn al heel wat boekbeprekingen  en spreekbeurten gepresenteerd door de kinderen van groep 5. 
Hieronder staan de komende presentaties vermeld.
 
Spreekbeurten Boekbesprekingen
  7  mei Chelsey en Malak  9   mei Thijs en Aerin
 14 mei Shane  16 mei Mike
 21 mei Mickie  23 mei Jil
   4 juni Jacey     6 juni Malak 

Weekbeurt: Kieke & Izzy

Groetjes en een fijn weekend,
Suzanne & Richard