Groep 4
Jacqueline Aalbers, Richard Rakk√©, 

 
Weeknieuws groep 4
Afgelopen week:
wat fijn dat de laatste Seefles door kon gaan, door de hulp van de moeder van Luuk en Jil en de oma van Kai.
We zijn al druk aan het oefenen met de liedjes voor bij het kampvuur als we op piratenkamp gaan.
deze week deden we de rekentoets, best lastig al die vragen over de kalender.
Het dictee met de open lettergreep was ook moeilijk, maar veel kinderen wisten dit dictee foutloos te maken, knap hoor.

De kinderen kunnen thuis werken met het educatieve programma Ambrasoft. Veel oefenstof voor rekenen, de tafels, spelling en spelletjes. Als het goed is, heeft iedereen nu een goede inlogcode en wachtwoord, zoniet, laat het even weten, dan maken we dat even voor u aan.

Piratenkamp
Graag nodigen we alle ouders uit om 31 mei in de avond (als u uw kind bij het scoutinggebouw gebracht heeft)
te blijven om mee te doen met het avondspel en aansluitend bij het kampvuur liedjes te zingen.

Graag komende week het strookje voor piratenkamp inleveren en de brief over de wet op privacy (foto's plaatsen op verschillende media).

Babynieuws
Aerin heeft op Hemelvaartdag een broertje gekregen, hij heet Conner. We wensen het gezin Mol veel geluk met hun nieuwe aanwinst.


Het groepsnieuws voor 22-25 mei

Weekbeurt: Mike en Aidan

Rekenen blok 8: Naar het pretpark
In dit blok komen de volgende rekenonderdelen aan bod:
- tafels van 1 t/m 6 en 10 in een tabel
- klok; kwartieren, halve uren en uren, ook digitaal
- +/- sommen automatiseren tot 20
- minsommen tot 10
- deelsommen

Thuis blijven oefenen met: - de tafels van 2, 3, 4, 5, 6 en 10
                                                - Klokkijken: hele/halve uren, kwart voor/over, zowel analoog als digitaal

Spelling
Deze week oefenen we woorden met een gesloten lettergreep
De regel is: korte letter, dubbelzetter (als ik aan het eind van een klankgroep een korte letter hoor, schrijf ik daarna 2 dezelfde letters)
De woorden staan niet in het spellingboekje, dus zelf bedenken.
Vrijdag krijgen de kinderen een dictee over deze spellingregel.

Taal
Het thema voor het zevende blok is: mooi
- Woordenschat: Woorden die horen bij dans en muziek.
- Schrijven: een gedicht schrijven
- Luisteren en spreken:  luisteren naar verschillende dingen.
- Kijk op taal:  enkelvoud en meervoud

Schrijven
We werken met de schrijfmethode Klinkers.
We werken nu in schrift 3.
We oefenen met de hoofdletters en schrijven op smallere liniatuur, dus we moeten kleinere letters gaan schrijven.

Technisch lezen
We werken met de methode Estafettelezen.
We werken in boek 4, dat is een vervolgverhaal en het heet "Beste vriend".
Het is belangrijk dat kinderen thuis veel lezen, ze moeten  "leeskilometers" maken. 
Het niveau waarop ze lezen is niet belangrijk.
Ook het voorlezen blijft belangrijk (o.a. voor de woordenschat) en leuk!

Sociaal emotionele ontwikkeling.
Het thema deze maand is vrijheid, je mag zijn wie je bent.

Agenda
21 mei               Vrij,  2e Pinksterdag
22 mei               rekenochtend, we starten om 8.30 uur in de aula en Ontdekuur
31mei                Avond start Piratenkamp
1 juni                 Piratenkamp
13 juni               Paardenmarkt
27 juni               Vrij, studiedag leerkrachten
5 juli                  Gespreksavond
10 juli:               Musical groep 8 
12 juli:               Laatste schooldag, rapport mee