Groep 4
Jacqueline Aalbers, Richard Rakk√©, 

 
Weeknieuws groep 4
Afgelopen week:
Al weer een week voorbij. deze week hebben we geoefend met het kerstlied voor de medley.
Veel ouders hebben al (samen met hun kind) een gerechtje uitgezocht om te maken voor het kerstdiner.
Er hangen nog een paar ballen in de boom met gerechtjes erop, dus heeft u nog niets uitgekozen om te maken, dan kan dat nog.
We deden een mixtoets (dictee over 3 verschillende spellingafspraken), die was best moeilijk, maar toch 3 kinderen die het zonder fouten deden, heel knap.
Ook zijn we al flink aan het knutselen geslagen voor de kerst.

Het groepsnieuws voor 11-15 december
Weekbeurt: Sem em Mickie

Rekenen blok 4: de snoepfabriek
- de tafel van 2, 5 en 10 herhalen
- de tafel van 3
- +/- sommen over het tiental (58+5, 82-7)
- +/- met tientallen (46+40, 97-30)
- Aanvullen tot een tiental (3+ =10, 23+ =30), iets weghalen tot je bij een tiental bent (34- = 30)
- Getal splitsen in tientallen en eenheden (45=40+5)
- verhoudingstabel
- Tientallen min lossen (40-5)
- Stappen van tien vooruit en achteruit
- geld: gepast betalen
- Klok: hele en halve uren analoog en digitaal


Spelling
Woensdag doen we het dictee met d/t achteraan een woord.
De regel is: maak het woord lang dan kun je horen of je een d of een t achteraan moet schrijven.
Opletten, groend, grind en zand hebben een d en geld ook.
Deze woorden staan niet in het spellingboekje, dus zelf bedenken.

Taal
Het thema voor het vierde blok is geld.
- Woordenschat: Woorden bij het thema beroepen
- Schrijven: verhaaltje schrijven
- Luisteren en spreken:  luisteren naar een routebeschrijving
                                           uitleggen waarom je iets vindt
- Kijk op taal: zinnen maken met maar


Schrijven
We werken met de schrijfmethode Klinkers.
We herhalen de reeds geleerde hoofdletters.
Het eerste schrift is bijna uit.

Technisch lezen
We werken met de methode Estafettelezen.
Onze eerste boek is uit, we werken in ons tweede boek, dat is een vervolgverhaal en het heet "Munt voor een stunt".

Het is belangrijk dat kinderen thuis veel lezen, ze moeten  "leeskilometers" maken. 
Het niveau waarop ze lezen is niet belangrijk.
Ook het voorlezen blijft belangrijk (o.a. voor de woordenschat) en leuk!

Sociaal emotionele ontwikkeling.
iets over hebben voor een ander.


Agenda

21 december: in de ochtend kerstcircuit, in de middag zijn alle kinderen vrij, in de avond gezamelijke kerstviering met diner. Uitgebreide informatie over de kerst heeft u via de mail ontvangen en ook nog eens in de Nieuwsbrief kunnen lezen.
22 december: Vrije ochtend groep 4, dan start de kerstvakantie
8  januari: Weer naar school
10 januari: Inloopochtend
15 januari: Start citotoetsen
16 januari: Ontdekuur 
23  januari: Ontdekuur
24 januari:  Voorleesontbijt
30 januari:  Ontdekuur


In de nieuwsbrief heeft al een oproep gestaan voor het aanmelden op de website. Nog niet alle ouders hebben dit gedaan. Door u aan te melden heeft u toegang tot foto's en later willen wij ook meer regelen via de website.