Groep 4
Jacqueline Aalbers, Richard Rakk√©, 

 
Weeknieuws groep 4
Afgelopen week:
Het was een drukke week, maandag judoles, donderdag dansles, donderdagavond afsluiting van het project, en vrijdag naar de bieb.
Wat zag de klas en de hele school er mooi uit, iedereen had geweldig zijn best gedaan om er iets moois van te maken.
Jammer dat de natuurles in het bos niet doorging, hopen dat we nog een herkansing krijgen.
De kinderen hebben allemaal een uitnodiging meegekregen voor de gespreksavond, een brief over rekenblobs met de inlogcode en het wachtwoord en een zak van bags2school voor het inzamelen van gebruikte kleding, schoenen, knuffels, tassen, riemen,  (kijk op de zak wat er wel/niet ingeleverd mag worden).

Het groepsnieuws voor 23-27oktober.

Weekbeurt: Mickie en Thijs

Rekenen blok 2: de dierentuin
- telrij tot 100
- Optellen en aftrekken tussen de 10 en de 20
- Meten; met een liniaal en het begrip centimeter gebruiken
- Geld: bedrag tot €50 samenstellen
- Minsommen over het eerste tiental (13-5)
- Verdwijn en bijna verdwijnsommen (13-13=0, 13-12=1), dus minsommen met kleine verschillen.
- Familiesommen; 3+4=7, 23+4=27
- de tafel van 2 en 10
- Tientallen optellen en aftellen (40+30, 60-30)
- Wegen: kilogram
- getal afronden op een tiental
- familiesommen, 5+3, 15+3
- tussen welke tientallen ligt een getal
- klok: hele en halve uren
- tientallen min eenheden (50-6, 30-4)
We gaan blok 2 afsluiten met een toets.


Spelling
We oefenen de komende week woorden met f/v en s/z
De regel is:
achteraan een woord schrijf je nooit v en z.
Deze woorden kunt u thuis met uw kind oefenen. Ze staan in het spellingboekje, dat uw kind de eerste week mee naar huis heeft gekregen, bij week 9 en 10
Vrijdag  27-10 krijgen de kinderen een dictee

Taal
Het thema voor het tweede blok is gezond
- Woordenschat: Woorden bij het thema eten en gezondheid
- Schrijven: persoonsgegevens opschrijven, einde van een verhaal schrijven
- Luisteren en spreken:  leren welke woorden belangrijk zijn bij een uitleg, op je beurt wachten tijdens een gesprek
- Kijk op taal: tegenstellingen (kort-lang), samenstellingen (fiets-tas, fietstas), zin langer maken


Schrijven
We werken met de schrijfmethode Klinkers.
We leren de hoofdletter  J en H en oefenen verder met verbindingen.

Technisch lezen
We werken met de methode Estafettelezen.
Onze eerste boek is een omnibus met allemaal losse verhalen. Het boek heet Tijd voor vrije tijd!

Het is belangrijk dat kinderen thuis veel lezen, ze moeten  "leeskilometers" maken. 
Het niveau waarop ze lezen is niet belangrijk.
Ook het voorlezen blijft belangrijk (o.a. voor de woordenschat) en leuk!

Sociaal emotionele ontwikkeling.
Ruzies oplossen en voorkomen

Agenda

16 oktober: Start herfstvakantie 
23 oktober: weer naar school, tijdens de gym judoles (lange sportbroek is fijn)
24 oktober: schoolfotograaf
25 oktober: Verlichtingsactie voor de fietsen
26 oktober: Gespreksavond
30 oktober: Meester Dorusspel (gym)
31 oktober: ontdekuur
7 november; ontdekuur
8 november: 2e Seefles, nog 2 hulpouders nodig
14 november: Gastles  van de brandweer
16 november: gebruikte kleding voor de actie bags2school wordt opgehaald