Groep 4
Jacqueline Aalbers, Richard Rakk√©, 

 
Weeknieuws groep 4
Afgelopen week:
Afgelopen week hebben we hard gewerkt.
Maandagochtend kwam een meneer van Simavi vertellen over het project "Lopen voor water".
De kinderen waren wel onder de indruk wat de meneer liet zien en vertelde. Wat zijn onze kinderen dan bevoorrecht als je kijkt naar de kinderen in Afrika.
Het dictee vrijdag ging super goed, met de hele klas maar 8 foutjes gemaakt.
Donderdagmiddag gingen we bij de lammetjes kijken, wat leuk! In de ochtend hadden we tijdens het tutorlezen allerlei informatie over de schapen gelezen, we weten hier nu veel meer over.
Helaas ging de tennisles donderdagochtend niet door i.v.m. ziekte van de tennisleraar.

Voor een knutselopdracht hebben we Pringlekokers nodig, met een deksel, ik heb er al 5, nog 14 te gaan.
Helpt u mee sparen?

De kinderen kunnen thuis werken met het educatieve programma Ambrasoft. Veel oefenstof voor rekenen, de tafels, spelling en spelletjes. Als het goed is, heeft iedereen nu een goede inlogcode en wachtwoord, zoniet, laat het even weten, dan maken we dat even voor u aan.


Het groepsnieuws voor 19-23 maart

Woensdagochtend 21 maart gaan we lopen voor water.
De sponsorformulieren moeten uiterlijk woensdag zijn ingeleverd bij de juf/meester.
Zorg ervoor dat je goede wandelschoenen aan hebt deze dag. Denk ook aan de fles water die je moet meenemen (anderhalve liter). Een rugtas krijgen de kinderen op school.

Weekbeurt: Mickie en Anna

Rekenen blok 6: Schateiland
We leren:
- +/- sommen tot 100 met en zonder overschrijding van het tiental (18+24, 51-13, 45+23, 78-56)
- tafelsommen in een tabel
- klok: kwartieren 
- meten met een liniaal
- delen m.b.v. een tafelsom (4 kinderen verdelen 24 knikkers, hoeveel knikkers krijgt elk kind, ..x4=24)
- kleine verschillen tussen getallen uitrekenen (81-79)
- handig rekenen (82-20, 82-21, 82-22)
- Plattegrond lezen en maken

Eind van de week doen we de toets bij dit blok.

Thuis blijven oefenen met: - de tafels van 2, 3, 4, 5 en 10
                                                - Klokkijken: hele/halve uren, kwart voor/over, zowel analoog als digitaal

Spelling
Deze week oefenen we woorden met au.
De regel is: alle woorden met een au krijgen er een w achter, behalve: pauze, au, saus, paus, auto.
Deze woorden staan bij week 29 in het spellingboekje dus oefenen maar.
Vrijdag krijgen de kinderen een dictee over deze woorden.

Taal
Het thema voor het zesde blok is: vrij
- Woordenschat: Woorden die horen bij een afspraak maken.
- Schrijven: stripverhaal schrijven
- Luisteren en spreken:  afspraak maken.
- Kijk op taal: gebeurtenissen op volgorde zetten.


Schrijven
We werken met de schrijfmethode Klinkers.
We herhalen de reeds geleerde hoofdletters.
We werken in het tweede schrift en leren de hoofdletter X

Technisch lezen
We werken met de methode Estafettelezen.
Onze tweede boek is uit, we werken in deel 3 dat heet "Over mieren en andere dieren".
Dit is een omnibus met allemaal verhaaltjes over dieren.
Het is belangrijk dat kinderen thuis veel lezen, ze moeten  "leeskilometers" maken. 
Het niveau waarop ze lezen is niet belangrijk.
Ook het voorlezen blijft belangrijk (o.a. voor de woordenschat) en leuk!

Sociaal emotionele ontwikkeling.
Het thema deze maand is naastenliefde, iets voor een ander over hebben.

Agenda
20 maart:           Ontdekuur
21 maart:           Lopen voor water (sponsorloop)
22 maart;          Tennisles van 8.45 tot 9.45 uur. In de middag geen gym!!
29 maart:           Paasviering
3 april:                Ontdekuur
4 april:                Opendag
10 april:              Avondschool
17 april:              Ochtend gastles dierenasiel op school.
                            Ontdekuur
20 april:             Koningsspelen
21 april:             Start meivakantie