Groep 3
Suzanne Vogelaar


groep 3
Bewerkt op 10-2-2023
Beste ouders en kinderen,

Op dinsdag komt juf Anouk bij ons stage lopen.


Rekenen

We hebben deze week blok 1B afgerond. We hebben nu drie toetsen gemaakt.
We hebben een:
Minimumtoets: Dit is de toets met de onderdelen, die het hele blok geoefend zijn. We kijken dus of de stof voldoende beheerst is.
Projecttoets: Deze toets gaat over meten, tijd en geld. Dit blok kwam klokkijken van het hele uur aan bod. En we hebben met geld gerekend. Op welke manier kun je 11 euro betalen.
Basistoets: De onderdelen van deze toets komen nog uitgebreid terug in de volgende blokken. Het is meer een voortgangstoets.

Wat leren we in blok 2
* We breiden de telrij uit tot 60. We koppelen getallen aan de getallenlijn. We tellen met sprongen van 5. We oefenen met de buurgetallen. We leren dat getallen bestaan uit tientallen eenheden
* We splitsen getallen tot 10
* We maken plus en minsommen tot 20.

Meten, tijd en geld:
* We leren wat de begrippen omtrek en oppervlakte zijn
* We maken kennis met verhoudingen

Lezen:
In kern start hebben de kinderen de letters i,k,m,s geleerd.
In kern 1 leren we de letters p,aa,r,e en v
In kern 2 leren we n,t,ee,b,oo
In kern 3 leren we de d-oe-z-ij-h
In kern 4 leren we de w-o-a-u-j
In kern 5 leren we eu-ie-l-ou-uu
In kern 6 leren we g-au-ui-f ei

We hebben  nu dus alle letters geleerd! We leren nog sch, ng, nk en aai,ooi oei woorden.
In kern 7 leren we samengestelde woorden zoals boomhut, dakpan enz
Deze week hebben we ook ng geleerd en kunnen we deze woorden lezen en schrijven. Ook hebben we de nk leren lezen en schrijven. En we leren woorden met sch

Schrijven:

Deze week hebben we de ng en nk ook in het schrijfschrift geleerd. We gaan nu de verbindingen leren. Deze week de ko.


agenda:

13 feb studiedag
15 feb letterfeest
20-24 feb gespreksweek
23 feb rapport mee
24 feb start vakantie


Een heel fijn weekend,

Annemie, Tamara en Suzanne