Groep 3
Suzanne Vogelaar


groep 3
Bewerkt op 22-9-2022
Beste ouders en kinderen,

Op dinsdagmiddag doen we een knutselcircuit met groep 4. Hiervoor kunnen we herfstmateriaal gebruiken en takken.
We doen wel een schort aan, maar misschien kunt u toch rekennig houden met de kledingkeuze van die dag.

Op dinsdag hebben we één keer in de twee weken tutorlezen met kinderen van groep 8. Er staan wat foto's van in de ouderapp.Rekenen blok 3
We hebben blok 2 afgerond met een toets. Het reslutaat kunt u terugvinden in Parnassys.

* We leren de cijfers schrijven. Bij elk cijfer leren we een versje. Deze week hebben we de 7, 8 en 9  geleerd. 
 - Van top tot teen, zo schrijven we de 1
 - Eerst zijn bek, dan zijn nek, zo staat de 2 niet voor gek
 - Een grote boog een kleine boog, de 3 heeft z"n voeten altijd omhoog
 - Schuine lijn, rechte pier, hek ervoor, zo gaat de 4
- Eerst zijn nek, dan zijn lijf. Pet erop ! Zo gaat de 5
- Een boog met een oog, dat is de les voor de 6
- Van links naar rechts heel even, schuin omlaag, zo gaat de 7
- Eerst zijn lijf en dan zijn kop, zo staat de 8 er goed op
- Eerst een oog , dan een boog, doe het goed, dan weet je hoe de 9 moet

Wat leren we in blok 3
* We verkennen de telrij tot 30. Dus terugtellen, verder tellen, in stappen van 2 tellen enz
* We tellen hoeveelheden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de structuur. Bijv tegels ,waar een auto op staat, tellen.
* We leren getallen structureren. Splitsen is een belangrijk onderdeel in groep 3
* OPtellen en aftrekken tot en met 10. We leren bussommen. Bij elke halte stappen mensen in of uit.
* Meten: We vergelijken de lengtes van bijv garages. Welke auto past in welke garage.
* We verkennen het begrip oppervlakte. Hoeveel koekjes passen er op de bakplaat.
* Tijdsbegrip: We plaatsen gebeurtenissen in een logische volgorde.

Lezen:
In kern start hebben de kinderen de letters i,k,m,s geleerd.
In kern 1 leren we de letters p,aa,r,e en v
In kern 2 leren we n,t,ee,b,oo
Bij elke letter leren we ook een gebaar aan. De kinderen hebben deze week de en de oo  geleerd.


Schrijven:

We leren de schrijfletters van de letters die we ook kunnen lezen. Deze week leren we de v, ee en t de 

agenda:


28 september Seef les. Alle kinderen graag op de fiets of step naar school.  Graag mailen naar 
5 oktober start project! Thema giga groen
3-7 oktober gespreksweek
6 oktober kennismakingsgesprekken
11 oktober inloop groep 3
20 oktober projectafsluiting/open podium
22-30 oktober vakantie


Een heel fijn weekend,

Annemie, Tamara en Suzanne