Groep 3
Suzanne Vogelaar, Debbie Leenheer


groep 3
bijgewerkt 10-6-2021

Beste ouders, 

Wat een warme week was het!  We hebben lekker buiten in het gras kunnen picknicken. De kinderen mogen een leeg flesje/beker meenemen om te vullen met water. 
We zijn begonnen met de Cito toetsen. Volgende week gaan we verder.Lezen:
We zijn begonnen aan kern 11. Het thema is mijn lievelingsboek

Wat gaan we leren:
Technisch lezen:
- correct en vlot lezen van 
- woorden met twee lettergrepen zoals stekker, starten, kleinste correct en vlot lezen
- woorden met twee lettergrepen en een open lettergreep zoals; jaren, lezen, bomen
Begrijpend lezen:
- Kinderen kunnen korte, eenvoudige zinnnen en teksten lezen en begrijpen
- Ze kiunnen teksten met verwijswoorden begrijpen
- Ze kunnen denkvragen over een tekst beantwoorden
- Ze kunnen conclusie trekken uit de context van een tekst
- Ze kunnen relevante informatie uit een tekst halen (met ondersteuning)
- Ze kunnen een handelingsvoorschrift lezen en uitvoeren

Deze week ronden we kern 10 af. We hebben gelezen voor het diploma.  De woorden zoals bomen en jaren zijn voor veel kinderen nog lastig

Spelling:
-De kinderen kunnen eenvoudige, klankzuivere woorden opschrijven ( zoals spaar en vast)
- Ze kunnen woorden schrijven zoals start en klomp
- Ze kunnen woorden die met sch beginnen correct opschrijven


Rekenen:

Wat gaan we leren in het volgende blok:
Het thema is de kinderboerderij.
* We leren op 2 manieren 15 euro maken
* We leren aanvullen tot 10 bijv 4+.=10
* We gaan kennis maken met verhoudingen
* We leren tientallen en eenheden samenvoegen. Bijv 12=10+ .

Schrijven

We zijn begonnen aan een nieuw schrift.. Ook oefenen we regelmatig de geleerde letters.

Voorleesstoel

De hele voorleesstoel mag maximaal 10 minuten duren. Zo heeft u een idee van het stukje dat voorgelezen kan worden.

Agenda:
7 juni start cito
8 juni Jasper
9 juni vrij (paardenmarkt)
10 juni Jazzlyn
17 juni SepWeekbeurt: Jamila en Sofia

We wensen u een heel fijn weekend
Juf Debbie en juf Suzanne