Groep 3
Roos Laurens, Wijna Duim


Weeknieuws groep 3
Agenda Maandag 10 januari: Start cito  Maandag 27 t/m vrijdag 31 januari: Roos afwezig  Woensdag 5 februari: Inschrijven oudergesprekken  Donderdag 6 februari: Inloop groep 3 In de week van 27 januari tot en met 31 januari knijp ik er een weekje tussenuit.  Dat betekent dat de klas door andere leerkrachten wordt opgevangen.  Maandag: Juf Wijna Dinsdag: Juf Wijna  Woensdag: Juf Carolien  Donderdag: Juf Wijna  Vrijdag: Juf Anne Floor   Weekbeurt  Elke week hebben twee kinderen 'weekbeurt', zij helpen de hele week de juf in de klas.  Denk hierbij aan het uitdelen van de werkboeken, het sluiten van de ramen en het vegen van de vloer.  Omdat zij een aantal klusjes hebben na schooltijd, zal de weekbeurt 5 minuten later naar beneden komen.  Van 27 tot en met 31 januari hebben Kenji jen Michael de weekbeurt.  Wat leren we Vanaf maandag 13 januari starten we met de cito. Tijdens de cito laten de kinderen zien welke lesstof zij al beheersen en welke lesstof zij nog moeten oefenen. De resulaten en eventuele acties n.a.v. de cito toetsen worden tijdens de eerstvolgdende oudergesprekken besproken.  Schrijven Ons eerste schrijfschrift is uit. De week hebben de p en de oe leren schrijven.  We zullen meerdere letters per week leren en ook oefenen met aan elkaar schrijven.  Na de kerstvakantie moeten de leerlingen de geleerde schrijfletters ook gebruiken buiten de schrijflessen.  Rekenen  Deze week hebben we een rekenblok afgesloten.  We hebben de lesstof herhaalt en een toets gemaakt.  Dit blok hebben we aandacht besteed aan de getallenlijn tot en met 40, splitsingen, erbij en eraf sommen.  Volgende week starten we met een nieuw werkboek.  De kinderen krijgen dan ook een weektaak, aangepast op de rekenontwikkeling van de kinderen.  Lezen  Deze week zijn we weer aan de slag gegaan met kern 6 over dieren.  We hebben de woorden pauw en duif geleerd, met daarbij de letters au en f.  Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan tweetekenklanken zoals de oe, uu, eu, ui en ie.  Gym Tijdens  de gymlessen zijn we aan de slag gegaan met, touwezwaaien, springtouwen, mikken, kegelroof en een conditie circuit.