Groep 3
Carolien de Kreek

 
Groepsnieuws

Groepsnieuws 


Aangepast op: 15 december 
 

Wat hebben wij deze week gedaan? 
Wow wat was er veel sneeuw gevallen maandag! Daarom hebben wij maandag tijdens de gymtijd lekker in de sneeuw gespeeld. Dinsdag waren de kinderen vrij. De rest van de week zijn wij gezellig bezig geweest over de kerst.  De kinderen hebben aandachtig geluisterd naar het kerstverhaal en hebben al goed geoefend voor het kerstoptreden van volgende week. Voor het kerstoptreden heeft iedereen een kerstmuts nodig. Wilt u deze meegeven aan uw kind? Niet iedereen heeft een kerstmuts thuis, maar wellicht heeft iemand er wel 2. 

Lezen:   
 Deze week hebben wij de woorden uil en pauw geleerd. Hierbij horen de letters ui en au ( a'tje au). Ook hebben wij woorden als de, je en we leren lezen. Je leest een e maar je zegt een u. Dit noemen we de "duffe u"

Rekenen:
Met rekenen hebben wij sommen boven de 10 leren maken. 10 + 2 is 12        12= 10 +2
De eerste weektaak hebben wij gemaakt. Iedereen heeft nu precies door wat je moet maken en hoe je dit moet aangeven op je weektaak. 
 
Schrijven:
Met schrijven hebben wij veel geoefend met aan elkaar schrijven. Ook hebben wij de au leren schrijven. 


Wat gaan wij volgende week doen? 
Volgende week is alweer de laatste schoolweek van 2017. Wat vliegt de tijd toch voorbij. 
Met Seo gaan wij deze week kerstkaarten schrijven aan onbekende mensen die niet zo vaak post krijgen. Wij hopen deze mensen een glimlach te bezorgen met onze kaart.  Donderdagochtend is er een kerstcircuit en in de middag zijn de kinderen vrij. In de avond gaan wij gezellig met elkaar eten. 

Lezen: 
Volgende week leren wij het woord duif, hierbij hoort de letter f.  Ook krijgen de kinderen volgende week een leesbingo mee naar huis voor tijdens de kerstvakantie. 

Rekenen: 
Volgende week leren wij sommen maken met 1 erbij en 1 eraf. 
Ook leren wij hoe je van 3 getallen 4 sommen kunt maken. 

Schrijven:
Met schrijven leren wij de letter f schrijven. 


weekbeurt: Yordi en Saar 
Agenda: 
21 december:     Kerstcircuit en  Kerstviering. De kinderen zijn 's middags vrij. 
22 december:     Kerstvakantie 

8    januari:          Weer naar school
10 januari:           Inloopochtend
15 januari:           Start citotoetsen
16 januari:           Ontdekuur & laatste stagedag in groep 3 van juf Joëlla
22 of 23 januari: Kunstmenu voorstelling
23  januari:          Ontdekuur
24 januari:           Voorleesontbijt
30 januari:           Ontdekuur


Fijn weekend! 
Liefs,
Juf Carolien