Groep 1
Lotte Wesselink, Wijna Duim, 

 
Nieuws van de week
Wat gaan de kinderen de komende periode leren?
 
Vanaf 19 maart gaan we het hebben over Pasen en de lente. 
Seo: 
- Het thema wordt naastenliefde (iets over hebben voor een ander), i.v.m. goede doelen dag. 
Taal: 
- Verschil tussen lezen en schrijven. 
- Ervaren dat je dingen die je zegt of doet op kan schrijven. 
Rekenen:
- Rangtelwoorden tot en met 5 (eerste en laatste). 
- Herkennen van verschillende tegenstelingen (kort-lang en klein-groot). 

Agenda 
Dinsdag 27 maart: Bezoek bos 
Donderdag 29 maart: Paasviering 
Vrijdag 30 maart: Goede vrijdag, kinderen zijn vrij
Dinsdag 3 april: nieuwe letter
Woensdag 4 april: open dag
Dinsdag 10 april: open avond

Bosbezoek
Dinsdag a.s. gaan we naar het bos. We hebben heel veel aanmeldingen gekregen maar hebben er nog een paar nodig. Aanmelden kan bij de leerkracht.
De volgende data gaan we ook:
17 april

15 mei
3 juli.

Paasviering
Donderdag vieren we Pasen op school. De gehele dag zijn de kinderen in weer met paasactiviteiten. 
Tussen de middag eten we met z'n allen pannenkoeken.


Boerderij winkel
De boerderij winkel ziet er al gezellig uit, er zijn veel spulletjes binnen gekomen.
Is er misschien nog ergens kleding die wij mogen lenen?

Lettertafel 
Elke twee weken wordt er een nieuwe letter gekozen. 
In de gang staat onze lettertafel, waar de gekozen letter centraal staat. 
De kinderen moeten iets meenemen voor de lettertafel van thuis. 
Dit voorwerp moet beginnen met de gekozen letter. 
Maandag 12 maart is de nieuwe letter 'm', de kinderen kunnen bijvoorbeeld meenemen een muis, een mobiel of een microfoon. 
Er zijn heel veel spulletjes mee gebracht, heel fijn.

Pom pom 
Onze klassenknuffel heet pom pom en is bij iedereen uit de klas erg geliefd. 
Vanaf de voorjaarsvakantie mag pom pom elk weekend of woensdag middag met een kind uit de klas mee naar huis. 
In zijn koffer zit een map, waarin de logeermomentjes van pom pom worden vastgelegd. 
Dit mag d.m.v. een tekening, een stukje tekst en/of foto's. 
Verdere uitleg vinden jullie in de map van pom pom. 
Elke vrijdag en woensdag wordt er willekeurig gekozen met wie pom pom mee mag.
Zijn eerste logeerpartijtjes zitten erop,  hij vond het geweldig! 

Hulp gezocht
We zijn op zoek naar iemand die een leuke raamschildering op het raam kan maken. 
Mocht je dit leuk vinden en tijd hebben, neem dan contact op met één van de juffen. 
Daarnaast willen we  eens in de zoveel weken met groep 1 en 2 een bezoekje brengen aan het bos. 
Dit is alleen haalbaar als er ouders/grootouders zijn die ons met de auto willen vervoeren. 
We zouden graag op dinsdag middag willen van 14:00 - 15:00, zodat we weer optijd op school zijn. 
Mocht je het leuk lijken en je hebt tijd op dinsdag middag, stuur dan een mailtje sturen naar juf Roos of juf Lotte. 

Gym:
Kleuters hebben behoefte aan beweging. Daarom spelen we of buiten of hebben we les in het speellokaal. Nu het weer slechter wordt gebeurt dat laatste soms elke dag. Wilt u daar met de gymkleding rekening mee houden? 


 

Liedjesbak
In de klas kunt u de liedjesbak vinden. Hierin nemen we de teksten van de liedjes die we de kinderen aanleren op. Zo kunnen we ze gedurende het jaar terughalen en u kunt ze zien en lezen.
Mocht u een liedje willen kopieren? Dat kan!