Groep 1
Lotte Wesselink, Wijna Duim, 

 
Nieuws van de week
Wat gaan de kinderen de komende periode leren?

Seo: 
- Het thema wordt vrijheid
Taal: 
- Letter b 
- Verschil tussen letters en cijfers.
- Woord horen in een reeks. 
-Eerste letter van je naam.
Rekenen:
- Rangtelwoorden tot en met 5 (eerste en laatste). 
- Verschil tussen letters en cijfers. 
- Herkennen van verschillende tegenstelingen (kort-lang en klein-groot). 

Agenda:
Maandag 21 mei: pinsteren
Dinsdag 22 mei: rekendag


 

Bosbezoek
Dinsdag zijn we naar het strand geweest en de volgende keer, 3 juli, gaan we naar het bos. We hebben heel veel aanmeldingen gekregen maar hebben er nog een paar nodig. Aanmelden kan bij de leerkracht.Laboratorium:

We hebben de speelstraat als een laboratorium ingericht.
Het lab. is geïntroduceerd door professor  Paula , die een proefje heeft gedaan met eieren.
De kinderen krijgen nu alle ruimte om er zellf mee aan de gang te gaan.

Reuze spannend en leerzaam!

Lettertafel 
Elke twee weken wordt er een nieuwe letter gekozen. 
In de gang staat onze lettertafel, waar de gekozen letter centraal staat. 
De kinderen moeten iets meenemen voor de lettertafel van thuis. 
Dit voorwerp moet beginnen met de gekozen letter. 
Dinsdag 7 mei is de nieuwe letter 'b', de kinderen kunnen bijvoorbeeld meenemen een boterham, boom, beer enz. 
Volgende week gaan we nog even met de letter b door!

Pom pom 
Onze klassenknuffel heet pom pom en is bij iedereen uit de klas erg geliefd. 
Vanaf de voorjaarsvakantie mag pom pom elk weekend of woensdag middag met een kind uit de klas mee naar huis. 
In zijn koffer zit een map, waarin de logeermomentjes van pom pom worden vastgelegd. 
Dit mag d.m.v. een tekening, een stukje tekst en/of foto's. 
Verdere uitleg vinden jullie in de map van pom pom. 
Elke vrijdag en woensdag wordt er willekeurig gekozen met wie pom pom mee mag.
 

Gym:
Kleuters hebben behoefte aan beweging. Daarom spelen we of buiten of hebben we les in het speellokaal. Nu het weer slechter wordt gebeurt dat laatste soms elke dag. Wilt u daar met de gymkleding rekening mee houden? 


 

Liedjesbak
In de klas kunt u de liedjesbak vinden. Hierin nemen we de teksten van de liedjes die we de kinderen aanleren op. Zo kunnen we ze gedurende het jaar terughalen en u kunt ze zien en lezen.
Mocht u een liedje willen kopieren? Dat kan!