Groep 7
Esmee van Alphen


Aan welke doelen werken wij op dit moment?
In dit overzicht staan de doelen waar wij op dit moment mee bezig zijn. Zo kan er thuis ook eventueel extra geoefend worden.

Rekenen:
- Deelsommen als 2635:31 uitrekenen
-Deelsommen als 1355 :13 met rest uitrekenen
- Kommagetal vermenigvuldigen met een heel getal
- Kommagetal delen door een heel getal
- Percentages omzetten in een kommagetal
- Breuken, kommagetallen, percentages en verhoudingen in elkaar omzetten
- Percentages berekenen met behulp van de 1% regel
- Rekenen met procenten op de rekenmachine
- Leren dat 1dm3 hetzelfde is als 1 liter.
- Inhoud berekenen met de formule
- Uitleggen waarom iets symmetrisch is.

Taal:
- Woorden leren bij het thema architectuur en gedichten
- Nieuwe uitdrukkingen leren
- Een voorwerp beschrijven
- Aantrekkelijk schrijven met rijm.
-Opmaak en lay-out bvan teksten verzorgen
- Het meewerkend voorwerp herkennen en andere zinsdelen benoemen.

Spelling:
- Moeilijke verkleinwoorden
- Woorden met een lange klank aan het eind van de klankgroep
- Woorden met een korte klank aan het eind van de klankgroep
- Woorden eindigen op tie
- Woorden met een g die klinkt als /zj/
- Woorden met ch die klinkt als /sj/
- Hoofdlettergebruik
- Woorden met meervoud op ën
- Leenwoorden uit het Engels
- Het voltooid deelwoord