Groep 7
Anja Duine, Tineke Langerak, 

 
Verkeersexamen
In de maand April zal het theoretische gedeelte van het verkeersexamen worden afgenomen bij de kinderen in groep 7. De kinderen kunnen een oefenexamen maken op de site van Veilg Verkeer  Nederland, www.vvn.nl/examen. We kunnen dit jaar niet deelnemen aan het praktijk examen wij zijn dan op schoolkamp.

Rekendoelen blok 1
* Ik kan de oppervlakte uitrekenen van onregelmatige figuren
                                                    
* Ik kan de korting uitrekenen en de nieuwe prijs : 
    prijs : € 80      korting: 50%     nieuwe prijs : € 80 - €..= €

* Ik kan het verschil uitrekenen
   0,6 miljoen           1,8 miljoen     ....miljoen 
                                                          
* Ik kan de miljoenen anders opschrijven
   1500000  = ..miljoen

   
* Ik weet de grootste inhoud
   0,4 l        35 cl

   
*Ik weet welke flesjes samen 1 liter zijn
   30 cl     6 dl    400 ml    0,7 l

* Ik kan cijferend delen
   319 : 12 =

                    l
                    l ... x
                                                                    
                                             
 

Spelling
Deze week :
Week 27 : ch
net als woorden : chocola, chagrijnig
 

Toetsen en huiswerk
Huiswerk :
Woensdag 28 maart :
Woordbenoemen (ontleden) blz 1 en 2
Nieuwsbegrip XL :  week 12, Steve Hawking , opdrachten en woordenschat
Begin op tijd, als het klaar is neem je het mee naar school.

Toets :  Dinsdag 27 maart ,Engels Unit 4 : eerste rij woordjes

             Hoe leer ik een toets ?
Een week van tevoren wordt de toets opgegeven, besteed 5 x 15 minuten aan het leren hiervan.
Laat je bij de laatste keer overhoren.

Woordjes oefenen gaat heel fijn met www.wrts.nl 

Spreekbeurt
Laat een week ervoor je voorbereiding zien !
11/04  Chayenne
18/04  Laura
09/05  Robin
16/05  Brendon
23/05  Chris
30/05  Anouk
06/06  Brian

belangrijke data voor in de agenda!
Donderdag 29 maart : Paasviering
Dinsdag 10 april : Avondschool 

Zwemrooster groep 6/7
De data van het zwemmen en de ouders die  terugfietsen met groep 6/7: