Groep 6
Els van Hemert, Suzanne Vogelaar

 
Wat hebben we deze week gedaan:

 


Donderdag 18 april mogen de kinderen koninklijk gekleed naar school komen. 
 

 

Taal:

We zijn aan het werk in thema 7

* woordenschat:
we leren woorden bij het thema film en theater. We leren het woordenboek gebruiken. Woorden bij het thema boeken. We leren hoe we woorden kunnen onthouden.

We leren de volgende woorden:

het amusement - applaudiseren- bovendien - gespannen- nabootsen- passief- het personage - suggereren - verlichten - verwonderd - het volume- de voorkeur
aandikken- amper- de auteur - bestuderen - boeken verslinden - de boekenwurm - de encyclopedie - de illustratie - de oplage - de pagina- raadplegen - het taalgebruik

* schrijven:
We leren hoe je je mening kunt geven en hoe je kunt reageren op een internetforum

* luisteren en spreken:
Reclametaal herkennen. Laten merken dat je het ergens mee eens of oneens bent.

Kijk op Taal:
De directe rede opschrijven. De directe rede veranderen in de indirecte rede. Je gebruikt de directe rede als je letterlijk opschrijft wat iemand zegt. Je gebruikt dan : ' en de zin begint met een hoofdletter.


Rekenen:
We zijn begonnen aan het volgende blok. Het thema is De weg op!
We leren:

* in de context van de kilometerstand van een auto komen we in het getallengbied van 100.000
* optellen en aftrekken tot en met 1000
* schattend optellen en aftrekken
* cijferend optellen en aftrekken
* deel sommen als 1200:6 = en deelsommen met rest
* we gaan leren het gemiddelde uit te rekenen
* kommagetallen noteren
* breuken  gekoppeld aan een afstand twee derde deel van 12 km
* geld: we gaan geldbedragen vermenigvuldigen 
* meten: afstanden op de kaart  mbv schaallijnen

Spelling:
We leren in dit blok het volgende:

* De persoonsvorm in de verleden tijd met t ex-kofschip.
* We herhalen de afspraken gladheid, majesteit, politie, stripboek
* Een nieuwe afspraak is etalage: weetwoorden met een g die klinken als zj

Schrijven:
We letten op:
* puntjes op de i, ij, ie, ei. en aan einde van de zin.
* dat lusletters langer zijn dan stokletters.
*Hoofdletters.
of de a,m o  dicht gemaakt zijn.


Geschiedenis:
De tijd van de burgers en stoommachines is klaar.
We beginnen volgende week aan het volgende hoofdstuk. De tijd van de wereldoorlogen 1900-1950
Wat gaan we leren:

* Dat Rotterdam wordt gebombardeerd door Duitse vliegtuigen. Een mooie oude stad verandert in een puinhoop.
* dat veel mensen worden gedood en veel huizen verwoest
* hoe het dagelijks  leven er in de oorlog uitzag
* dat mensen in een bezet gebied niet zomaar kunnen doen wat ze willen
* dat er niet genoeg voedsel was in de Hongerwinter en veel mensen stierven van de honger
* dat mensen dan naar andere delen van het land trokken om aan eten te komen
* dat er mensen waren die andere mensen hielpen; ze kwamen in verzet tegen de Duitsers
* dat de meeste mensen te bang waren om in het verzet te gaan
* wat een oorlogsmonument is
* dat er nu nog steeds ergens op de wereld wel een oorlog bezig is
* hoe kinderen leefden tijdens de Hongerwinter

Aardrijkskunde:

Hoofdstuk 6 behandelt de migratie van personen. Waar komen de kinderen uit jouw klas eigenlijk vandaan?
Waar komen de inwoners van de provincie vandaan? Wat zijn de gevolgen van verhuizen?

Agenda:

9 april:          Spreekbeurt Jaylynn
10 april:        Schoolvoetbal
11 april:        Boekbespreking Yordi
16 april:        Spreekbeurt Evy
18 april:        Boekbespreking Stian
18 april:        Pasen
19 april:        Vakantie
6 mei:            Vakantie voorbij
7 mei:           Spreekbeurt Esmee N
9 mei:           Boekbespreking Marit
10 mei:         Zwemmen
!5 mei:          Seef

Weekbeurt: Bas en Jesse

Met vriendelijke groet,
Els en Suzanne 
e.vhemert@obsdedubbeldekker.nl
s.vogelaar@obsdedubbeldekker.nl


Boekbespreking
De boekbesprekingen gaan we op de donderdagen doen.
De uitleg volgt nog op papier.
Hier is alvast de indeling:Stian          18 apr
Marit             9 mei
Isabeau      16 mei
Esmee R     23 mei
Shimaa      6 juni
Wang       13 juni
Daan        27 juni
Jaylynn      11 juli

spreekbeurten

De spreekbeurten gaan we op dinsdagen doen.

Hier is  de indeling:


Evy        16 apr
Esmee N   7 mei
Vlam       14 mei
Darion    21 mei
 Bas         4 juni
Xavi       11 juni
Stian     18 juni
Esmay H  9 juli
 

Oproep SEEF!
Voor onze verkeerslessen van SEEF! hebben we een uurtje ongeveer uw hulp nodig.
Dat is op woensdag 12 september en woensdag 14 november om 11.00 uur  om fietsoefeningen op het plein te doen.
En op woensdag 15 mei om 8.30 uur voor een fietsroute door het dorp.
Laat het ons weten, als u wilt helpen.
De kinderen moeten hun fiets dus meenemen op die dagen!
Graag aanmelden bij Els of Suzanne